Насекомите са малки създания, които понякога предизвикват страх у самия цар на природата – човека.

Какъв е произходът на страха на човека от насекоми?

Страхът невинаги е ирационален, тъй като именно той ни спира да извършваме действия, които биха могли да ни причинят вреда.

Боязънта е базова емоция, благодарение на която човечеството само по себе си е оцеляло като биологичен вид.

И значението на тази емоция е трудно да се надцени, тъй като именно благодарение на страха се реализира един от основните инстинкти – този за самосъхранение.

Инсектофобията, ентомофобия или страх от насекоми, заема далеч не най-последното място в списъка на всевъзможните фобии.

На повечето хора им се струва странно каква ли осезаема вреда биха могли да причинят на човека мухите, хлебарките, скакалците и техните подобни?

И въпреки това много хора и от 2-та пола и на различна възраст се боят от тях, и то съвсем не на шега. Защо се случва това?

По света не са много хората, които определят насекомите като красиви. Разбира се, пеперудите и калинките предизвикват у повечето от нас умиление.

Но все пак повечето хора просто не придават съществено значение на насекомите, тъй като прости не ги забелязват.

Но понякога панически страх завладява човека, дори при звук на жужене на насекомо. Всеки контакт с муха, хлебарка или комар се превръща за такъв човек в истинско изпитание, а настъплението на насекоми в природата се превръща в истински кошмар.

Човек, изпитващ инсектофобия, се чувства комфортно само в собственото си жилище, където всички прозорци са защитени с мрежи срещу комари.

Какви са причините за развитие на инсектофобия?

Първото място сред причините, предизвикващи развитие на фобийни разстройства, принадлежи на неприятните събития, случили се с човека в детството.

Например, ако детето е било ухапано от комар или оса и това е предизвикало някакви осезаеми последствия или потрес в детското съзнание, е възможно да се формира фобия.

Разбира се, съществуват и други не по-малко основателни причини за формиране на ирационални страхове.

И дори, в случай че насекомото не е причинило никаква вреда на детето, то може да си въобрази, че малките летящи същества могат да представляват голяма опасност.

Не познавайки насекомите и реалната вреда, които те са способни или не могат да му причинят, детето искрено вярва, че малкият паяк може да го нарани.

Също така днес, благодарение на филмовата индустрия и в частност филмите на ужасите, които тя създава, могат да променят психиката на човека и особено детската, която не се е формирала напълно.

Огромните паяци, притежаващи свръх интелект и опитващи се да унищожат човечеството, гигантските оси, улавящи възрастни и добре въоръжени войни и по-важното е, че те ги надвиват, тоест силният човек загубва битката с насекомото.

Разбира се, това е страшно! Особено за едно дете, което трудно различава измислицата от реалността.

Признаци на инсектофобия

• Напрежение на всички мускули – особено тези на гръбнака;
• Възникване на желание за напускане на мястото, където са се появили насекоми;
• Размахване с ръце и друго неадекватно поведение;
• Безконтролност и непредсказуемост на действията;
• Неспособност на бъдат чути и възприети сериозни аргументи относно неоснователността на страха от насекоми.

Управление на ентомофобията

Лекарите препоръчват за справянето с този неоснователен страх човек да си закупи енциклопедия на насекомите с илюстрации.