Поредна шокираща новина съвсем неотдавна наобиколи световните медицински сайтове – резултатите от неотдавнашно изследване са публикувани в началото на април в списание JAMA Pediatrics.

Това означава, че децата, заченати с помощта на метода инвитро, може да са с повишен риск от развитие на онкологични заболявания.

Инвитро оплождането е сериозен стрес за бъдещите родителите, обусловен от финансово, физическо и психологическо натоварване.

Сега към това могат да се добавят и притеснения относно здравето на бъдещото потомство.

Рак при родените от инвитро деца - какви са опасенията

Какво показва изследването

За да оценят рисковете за здравето на децата, заченати с помощта на инвитро, американски учени анализирали няколко бази данни на:

  • Асоциацията за спомагателни репродуктивни технологии, която съдържа информация за 90% от всички инвитро процедури;
  • Държавните регистри за онкологични заболявания на САЩ;

В изследването били включени 275 686 деца, заченати с инвитро. През последните приблизително 4,5 години наблюдения при 321 от тях се развил рак. Тоест на 1 от 858 деца, родени от изкуствено оплождане.

Паралелно с това изследователите установили, че сред 2,2 милиона деца, заченати естествено, заболеваемостта от рак съставлявала 1 случай на 1100 деца. Сякаш разликата не е толкова голяма, но може би е статистически достоверна.

При децата, заченати изкуствено, се повишавал риск от т.нар. ембрионални тумори. Те се развиват от клетките, запазили се още във вътреутробния период, и се установяват в предучилищна възраст.

В това изследване ембрионалните тумори, предимно на черния дроб – хепатобластом, и на централната нервна система – невробластом, се установили в инвитро групата средно с 28% по-често, отколкото при заченатите естествено.

Съществува ли причинно-следствена връзка

Има връзка, но не е причинно-следствена, посочват експертите. Оказва се, че по някои характеристики изследваните групи съществено се различават.

Така например, майките на децата, заченати изкуствено, били по-възрастни. Затова не е изключено, причината за повишения риск да се крие във възрастта на майките. Със стареенето на организма рискът от мутации се повишава.

Също е възможно рискът по някакъв начин да е свързан с безплодието, тоест със заболявания или генетични аномалии, които са довели до проблеми с фертилността.

В това изследване не се отчита гестационната възраст на децата към момента на раждането както и особености на хранене в първите месеци на живота. Тези фактори – недоносеност, определени детски храни, също потенциално влияят на риска от развитие на ембрионални форми на рак.

Косвени доказателства, че инвитро процедурата не е виновна за повишаване на риска от развитие на онкологични заболявания при деца, е фактът, че изследователите не са установили връзка между рак с някаква конкретна процедура или технология за изкуствено оплождане.

Но за съжаление, засега няма надеждно начин за точно определяне, дали повишеният риск от рак е пряко следствие на инвитро или НЕ – отбелязват изследователите.

Какво е решението

Нека да си представим, че рискът от развитие на рак все пак е свързан с инвитро. За съжаление, в този случай няма възможност за избор, тъй като препарат А не може да се замени с В.

Използването на инвитро в сравнение с неизползването всъщност не е избор. Истинският избор дали да има или да няма поколение.

Въз основа на данните на изследването може да се направи заключение, че за предотвратяване на един случай на детски рак трябва да не се проведат 3400 успешни инвитро процедури.

Означават ли получените резултати, че трябва да сме по-бдителни по отношение на децата, заченати с инвитро. Авторите на изследването смятат, че повишената бдителност е оправдана.

Други експерти обаче не са съгласни с тази гледна точка. Според тях рутинният скрининг за наличие на тумори е свързан със стрес и евентуално грешно-положителни резултати и може да е повече вреден, отколкото полезен за родители и деца.

Като цяло повечето експерти са на мнение, че заради новите данни родителите нямат сериозно основание за притеснение.

Посещението на лекар също може да се определи като опасно, тъй като по пътя може да ни блъсне кола. Но постоянно търсим лекарска помощ, тъй като ползата съществено надвишава риска.