След среща между представители на НЗОК и Здравното министерство бе взето решение да се възобнови скъпоструващото лечение на деца със спинална мускулна атрофия.

НЗОК възобнови заплащането на скъпоструващото лечение след скандал

Най-съвременното и ефективно лекарство за лечение на спинална мускулна атрофия с търговско наименование Spinraza, животозастрашаващо и инвалидизиращо заболяване в детската възраст, е вписано в Позитивния лекарствен списък в края на септември 2019 г.

От датата на вписването НЗОК започва да покрива инжекциите в пълен размер, видно от информацията в списъка, цената на едро само на една доза надхвърля 160 000 лева.

Непосилна сума за всяко българско семейство, затова отказът на НЗОК да плаща инжекциите от началото на 2020 г. предизвиква бурна обществена реакция.

От здравното министерство също реагираха, тъй като заплащането на тези лекарства е в рамките на средствата от трансфера, който получава касата от централния бюджет, с общ размер над 1,5 млрд. лева.

Още повече, че председател на Надзорния съвет на НЗОК е заместник министъра на здравеопазването Жени Начева, който приема какво да се плаща и как трябва да става това.

Тези средства са за здравното осигуряване на всички, които са по право осигурени от държавата – деца до 18 години, учащи, както и пенсионери.

Децата попадат в групата на здравноосигурените по право от държавата, затова НЗОК не може да отказва заплащане на скъпоструващо лекарство на основание промяна в правилата във връзка с приемането на бюджета за 2020 г., с който се промениха и редица закони, сред които Закона за здравното осигуряване и Закона за здравето.

Лечението възобновено, но без принципна договорка

На срещата между представители на НЗОК и Здравното министерство бе постигнато съгласие да си осигури заплащането на инжекциите, макар и да няма как това да стане по установения ред.

На интернет на страницата на НЗОК днес се появи информация за изпратено писмо от управителя на касата до здравния министър, в което се посочва, че не е направено нищо след срещата. Не е определен ред, по който да се организират доставките и заплащането на тези скъпоструващи инжекции, явяващи се лекарство за инвалидизиращото заболяване.

Въпреки това в медиите бе публикувана информация, че детето, страдащо от спинална мускулна информация, все пак е получило животоспасяващата инжекция на 17 януари.