От една страна, болестта на века е депресията.

От друга, за това място претендират заболяванията на сърдечно-съдовата система.

Има ли връзка между тези заболявания?

Оказва се, че при всеки пети исхемичната болест на сърцето се съпровожда с депресивен синдром.

Как това съчетание влияе на клиниката и на терапията на двете заболявания?

Исхемична болест на сърцето – болест на века

ИБС е една от най-разпространените кардиологични заболявания.

Това е до превръщането на проблема от медицински в социален.

Статистиката показва плашещи данни: исхемичната болест на сърцето заедно с инсулта заема лъвския пай – до 90% от всички заболявания на сърцето.

Това означава, че тези болни трябва да спазват дневен режим, график на прием на лекарства, да практикуват здравословен начин на живот.

Но на практика това не се случва.

Оказва се, че депресията като съпътстващо заболяване рязко ще утежни клиниката и диагностиката на исхемичната болест на сърцето.

По данни на експерти от СЗО, след 15 години ще заеме лидерска позиция и ще надмине другите заболявания.

Исхемична болест на сърцето и депресия - опасна комбинация

На връзката между депресия и сърдечни заболявания лекарите обръщат внимание преди почти 100 години.

Още през 30-те години на миналия век отчели 6-кратно увеличаване на смъртността на кардиологични пациенти с инволюционна меланхолия в сравнение с общата популация.

Следва да се отбележи, че толкова стари изследвания се смятат за по-чисти, тъй като тогава не са съществували психотропни препарати.

От тогава този проблем е бил проучен детайлно от лекарите в различни държави. За съжаление, връзката само се потвърждава.

Изводите, които били направени съвсем не били утешителни:

• Рискът от развитие на остри коронарни инциденти се увеличават с 3 пъти при хора, които страдат от депресия;

• Ако в момента на инфаркта на миокарда, болният не страдал от емоционална неустойчивост, то през следващите 12 месеца преминавал през депресивен период.

А при някои болни след инфаркт, при липса на адекватно лечение състоянието прераства в хронична форма;

• Дори минимални симптоми на депресивно разстройство способстват за повишаване на риска от инвалидност и смърт от сърдечно-съдово заболяване;

Днес кардиолози по цял свят констатират, че депресията е силен предвестник на смърт при болни с установена в анамнезата ИБС.

Механизмът на взаимовръзката на тези 2 заболявания не е напълно проучен.

Сънни разстройства при ИБС

Заболяванията на сърдечно-съдовата система непосредствено са свързани със сънни разстройства – инсомния, тъй като често сърдечните пристъпи са през нощта.

А това се отразява отрицателно на нощния отдих на човека, често заради страха от неблагоприятно протичане на заболяването.

Ако обаче патологията е усложнена и от психическа нестабилност, проблемът просто нараства в геометрична прогресия.

Такива пациенти понякога страдат само субективно от лошо качество на съня, което се изразява в неговото недооценяване – псевдоинсомния.

Обективно сърдечните заболявания водят до нарушаване на сърдечните ритми и развитие на други варианти на безсъние:

• Проблеми със заспиването и чести събуждания впоследствие;
• Събуждане по-рано от предвиденото, невъзможност от повторно заспиване;

Сънят също „не върви“, поради ангажираност с проблеми, тревоги и страхове.

Сърдечно-съдовите заболявания сами създават условия за непълноценен сън, а депресията още повече ги задълбочава.

Трудности с терапията при съчетание на ИБС и депресия

Болните с ИБС, страдащи от тревожно-депресивен синдром, по-рядко се придържат към правилата за здравословно хранене и отказват алкохола и пушенето, не спазват хранителен режим.