Без тях детето трудно ще успее да постигне добри резултати в прогимназията и в средното училище.

1. Спазване на правила

Ако в ранна училищна възраст детето може сляпо да изпълнява изискванията на по-големите, то ранната тийнейджърска възраст налага преразглеждане на авторитетите.

Ученикът, който не разбира природата на правата и задълженията, трудно ще успее в новата обстановка.

Обсъждайте с детето законите и правилата, които го касаят, например Правилата за движение по пътищата за пешеходци.

Предложете му да помисли кое правило ще реши спорна ситуация в семейството.

Разкажете кой измисля правилата и какво да прави, ако не е съгласно с тях.

Попитайте детето дали може да даде пример, когато неспазването на правилата води до беда.

Най-важното, което трябва да усвои детето - във всяка ситуация трябва да мисли, преди да действа.

2. Адаптация към различни изисквания

Забравете за индивидуалния подход към детето.

Ако учителят от началното училище отчита особеностите на децата, грижи се за тях, напомня, помага за изграждане на отношенията, в средното училище всичко е точно обратното.

Всеки учител очаква учениците да се съобразяват с неговите изисквания и да се адаптират към неговия начин на преподаване.

Не всяко дете се справя добре с тези ситуации – едни ученици реагират гъвкаво на новите условия, други се нуждаят от месеци, за да се адаптират.

За развитието на социалните навици помага опитът от сътрудничеството с различни деца и възрастни.

Кръжоците и спортните секции, походите през почивните дни – всичко това работи за способността за адаптация към нови обстоятелства.

3. Разрешаване на конфликти

Един учител разрешава на децата да излизат до тоалетна, без да вдигат ръка, друг изисква думите да се подчертават само със зелен молив, трети не допуска и 30 секунди закъснение.

Четвърти пък задържат в междучасието – как децата да се отнасят към това и какво да правят?

Да се оплаква на класния ръководител, да мълчи и да търпи или да се бунтува умее всяко дете.

Да се договаря и да разрешава конфликти без юмруци може не всяко дете.

За да е на плюс детето ви в сложни ситуации, е необходима тренировка.

Децата се учат ефективно да взаимодействат по зелени училища и летни лагери, а също и при доброволчески акции.

4. Поставяне на приоритети и планиране на работа

Учебните предмети стават повече, а домашните още повече.

За да успява детето във всичко или поне с най-важното, трябва да разделя работата на по-малки и лесни задачи.

Ако продължавате да помагате на детето с домашната работа, време е да промените своята роля.

По-добре сега, отколкото в средното училище.

От активист по домашните работи трябва да се превърнете в ментор – мъдър съветник, който помага за организирането на процес.

Не сядайте заедно с детето да пишете домашни.

Попитайте го само какво е заданието и колко време смята да отдели за неговото изпълнение.

Предложете да сложи таймер и да заложи време за почивка.

Когато отреденото време свърши, обсъдете резултатите и решенията за в бъдеще.

Не проверявайте работата, ако детето само не помоли.

5. Почивка

Колко често родителите казват на своя ученик: „Какви уроци, ти още навън не си излизал“, „Успя ли да си починеш след училище?“

Възрастните обикновено не отдават значение на отдиха, тъй като оценките са по-важни от шляенето из двора и никой не учи детето как да почива.