Екип учени от Университета на Флиндърс в Южна Калифорния представи ваксина, която се смята за първи в света препарат за човека, който е напълно разработен от изкуствения интелект.

Изкуствен интелект прави по-качествени ваксини от човека

Лекарства с използване на компютри са създавани и преди, но тази ваксина е била изчислена напълно независимо от програмата за изкуствен интелект – SAM, алгоритъм за търсене на лиганди.

Професорът от Университета Флиндърс, който оглавява разработката, съобщава, че названието на програмата произхожда непосредствено от нейните функции. Алгоритмът търси всички мислими химически съединения – лиганди, които могат да бъдат ефективни за ваксинация на човека.

Все пак изкуственият интелект трябвало да се обучи да разпознава съединения, които активират имунната система или напротив, не работят. След това програмата можело да пристъпи непосредствено към изпълнението на собствената задача.

Изкуственият интелект анализира трилиони съединения, също генерирани от компютър, в търсене на най-добрите кандидати за ваксина и издава няколко десетки.

Изследователите синтезирали предложени от машината формули препарати в лаборатория и ги проверили върху човешки кръвни клетки дали са ефективни.

При този процес се потвърждава, че SAM не само притежава способност да идентифицира полезни вещества, но и реално предлага имунни препарати, които са по-добри от вече съществуващите.

Ваксината против грип от изкуствения интелект

Изследователите взели съединения, създадени от SAM, за разработка с тестване върху животни, за да се потвърди тяхната ефективност в качеството на ваксина против грип.

Изпитванията върху животни показват, че ваксината, производство на изкуствения интелект притежава висока защита против грип и превъзхожда съществуващите.

Сега се правят тестове за потвърждава на нейната висока ефективност върху човека.

Според изследователите, създаването на ваксини с изкуствен интелект за десетилетие ще ограничи времето на самия процес на търсене и разработване на нови препарати.

Ще бъдат спестени и стотици милиони долари, които могат да бъдат насочени в друго направление, например, за разработването на нови препарати против онкологични заболявания.

Все пак и възникват някои опасения, дали изкуственият интелект няма да произведе препарат, който да навреди на човека и доведе до нежелани реакции на имунната система на човека.