При повечето заболявания в организма протичат изменения, които формират симптоми на болести. Например, при различни форми на рак често се развива тумор.

При определени заболявания на белите дробове бронхите и белодробната тъкан страдат от увреждания, които могат да се наблюдават на скенер.

Същото се отнася и за определени нарушения, които влияят на мозъка. Шизофренията е едно от заболяванията, които се характеризират с продължителни структурни и функционални изменения на мозъчната тъкан, което формира халюцинации и мании.

Днес за лечението се използва цяла съвкупност от лекарства и различни видове психотерапия. Изучаването на структурните увреждания на мозъка може да помогне за разработването на нови методи на лечение.

Какво е това шизофрения

Според определение на психиатри, шизофренията е хронично заболяване на главния мозък, от което страдат 0,8-1% от населението.

В стадий на обостряне на шизофренията симптомите е възможно да се състоят в мания, халюцинации, проблеми с мисловната дейност и концентрация, а също и липса на мотивация.

Психозата е още един отличителен признак на шизофрения, наред с халюцинация, и тези епизоди могат да бъдат опасни за самите пациенти и техните семейства.

При част от пациентите шизофренията прогресира, и може да бъде тежко бреме за техните семейства. Макар и днес да няма лекарства, които да помогнат за пълното отстраняване на проявленията на шизофрения, съществуват и безопасни методи на лечение, които могат да облекчат симптомите.

Как шизофренията променя мозъка

Учените досега не знаят какво се случва в мозъка на хората с шизофрения. Не по-малко определени са някои структурни изменения, които се наблюдават при тази диагноза.

Например, установено е увеличаване на вентрикулите на мозъка, представляващи малки пространства, в които активно циркулира гръбначномозъчна течност.

Такива образувания има при всички хора, те помагат за защита на мозъка от травми и сътресения, но промяната на размера на вентрикулите може да стане причина за болест.

При шизофрения тези анатомични структури са увеличени. Учените предполагат, че в тях се развива атрофия или определени зони не функционират, както трябва. Това е причина да се нарушава работата на целия мозък.

Възникват психични нарушения и халюцинации, маниакални разстройства.

Сивото вещество – това е външната част на мозъка, в която са разположени повечето от телата на невроните.

Бялото вещество се състои от аксони, които съединяват отделните неврони и различните части на сивото вещество едно с друго.

Бялото вещество предава нервните сигнали чрез мозъка и централната нервна система, за да взаимодействат тялото и мозъка.

Намаляването на обема на сивото вещество е най-често наблюдаваното изменение в мозъка на хората с шизофрения.

Тези структурни изменения могат да доведат и до функционални. Разстоянията между клетките, които са предназначени за осигуряване предаването на сигнали между тях, се изменят, това може да попречи на пълното предаване на информация.

При шизофрения се наблюдава нарушение на връзките между различните части на мозъка, което води до психични нарушения.

Учените смятат, че нарушението на правилността на предаване на информацията в челните и височинните дялове и да предизвикат халюцинации или маниакални разстройства.

Помагат ли лекарствата за преустановяването на тези изменения

Не е ясно как структурните и функционалните изменения, необходими при шизофрения, възникват първоначално. Също не е ясно дали могат да се отстранят тези изменения чрез лекарства или поне частично да се забави техния прогрес.

Особено ярки са измененията в мозъка на тези, които преминават през първия пристъп на шизофрения. Изучава се функционирането на мозъка в период на халюцинации или при остра психоза, сравнява се с хора, които имат генетична предразположеност без признаци на болестта.

Също се разработват и се пробват нови лекарства. Има и надежда, че лекарите по-добре разбират човешкия мозък, как работи и как шизофренията изменя нормалните структури и тяхното функциониране.

Комбинация от препарати и психотерапия

Днес съществуват методи на лечение, които е възможно да имат огромно значение за възприемането на света на хората с шизофрения. Златен стандарт за лечение на всеки човек, страдащ от шизофрения, е съчетание на лекарства и психотерапия.

Антипсихоптиците са най-често изписваните лекарства за лечение на шизофрения. Тези мощни медикаменти блокират действието на химическото вещество в мозъка – допамин.

Това е невротрансмитер, който е неизменна част от взаимодействието на клетките на главния мозък една с друга.