След края на Втората световна война, наред с нарастване на жизнения стандарт, в индустриално развитите държави се появяват множество, свързани с цивилизацията заболявания.

Прехранването на бактериите – източник на всички болести

Примери за т.нар. екологични заболявания са чревни възпаления като болестта на Крон и язвен колит. До днес учените обясняват дисбаланса между организма на човека и на микробите с различни хипотези. Например, микробиомът се нарушава от хигиената и от интензивното използване на антибиотици, или от определени генетични фактори.

Тези опити за обяснения са били непълни.

Екип от специалисти от Центъра за съвместни изследвания на Килския университет в Германия формулира нова обемна еколого-еволюционна теория за развитие на болестите.

Изследователи от Кил предполагат, че постоянният достъп до разнообразно хранене нарушава симбиотичната връзка на бактериите и на организма на човек. Микроорганизмите, които обитават човешкото тяло започват да се развиват сами по себе си, независимо от човек.

Отправна точка за формулиране на нова теория е изучаване на екологията на морските местообитания, изследвания, свързани със загиване на корали.

Учените установили, че причина за тяхната гибел съвсем не е промяната на климата, а прекомерното количество хранителни вещества в морската вода, предизвикано от антропогенното влияние.

Веднага щом храната стане твърде много, бактериите, които живеят в общност с коралите, започват да се отделят от своите стопани. Не желаят повече да се хранят с продукти от метаболизма на стопанина, а предпочитат богатата на хранителни вещества морска вода.

Прекомерното захранване на бактериите способства за цялостното им нарастване. А някои видове бактерии започват да се размножават в ущърб на другите членове на микробиома.

Учените първоначално предложиха нарушеният микробиом да се коригира с помощта на пробиотици. Да се приемат полезни бактерии или дори да се направи фекална трансплантация за възстановяване на баланса.

Новата теория предлага ново решение

Новият метод предполага естествена способност на микробиома да се настройва и да възстановява нормалното съчетание на бактерии.

Затова за основна своя задача учените смятат откриването на конкретни механизми, които да върнат равновесието в микробима.