Защо се изследват коронарните артерии при исхемична болест на сърцето

При провеждане на диагностика, необходима за потвърждаване на исхемична болест на сърцето, определяне на нейната тежест или възможни усложнения, често се провежда оценка на състоянието на коронарните артерии. Най-точни данни могат да бъдат получени при томография като се изследва само сърцето и мрежата от коронарни съдове – често с използване на контраст. По серията от снимки лекарят оценява структурата на кръвоносните съдове, степента на тяхното свиване на фона на атеросклеротично увреждане и разработва тактика на лечение.

Използване на томография в диагностиката

Компютърна томография с изследване на самото сърце и оценка на структурата на коронарните артерии активно се използват при диагностика и оценка на тежестта на състоянието. Проверява се и до колко са обратими измененията на съдовете. Провеждането на томография на сърцето е достъпно в големите болници и кардиологични центрове. Резултатите от изследването помагат на лекаря да определи:

  • тежестта на увреждане на миокарда;
  • степен на свиване на коронарните артерии;
  • образуване вътре в тях на атероскреротични плаки;
  • отлагане на калций;

Приложение в диагностиката на болестта

Томография с контрастиране на коронарните артерии се провежда на специализирано рентгеново оборудване. Позволява да се направят точни снимки на засегнатите области от двете страни. Получаваните резултати дават много полезна информация за диагностика на заболявания и възможни техни усложнения – например, стент на коронарните артерии.

За визуализиране на коронарните артерии венозно се въвежда съдържащ йод контрастен оцветител, който бързо изпълва кръвоносните съдове, и осигурява максимално ясно изображение. Венозен катетър на ръката може да се използва в хода на процедурата за въвеждане на лекарство, което максимално забавя или стабилизира ритъма на сърцето на болния.

Томографията обикновено заема около 10 минути, рентгеновите лъчи минават през тялото и се регистрират чрез специални детектори в скенера. Голямо количество от тези детектори позволява получаване на по-ясни изображения. Това е причината контрастното изследване на коронарните артерии често да се нарича мултидетекторна или мултиспирална томография. Информацията, събрана по време на прегледите, се използва за потвърждаване на исхемична болест на сърцето. Откриват се плаки по стените на артериите със създаване на триизмерни изображения на екрана на компютъра.

С какво това изследване се отличава от другите методи

Едно от най-разпространените изследвания е коронарна ангиограма или катетеризация на сърцето. Този тест е по-инвазивен, изисква повече време за възстановяване на болния от томографското изследване на коронарните артерии. Когато е необходимо да се прави процедура по коронарна ангиография, се поставя катетър в областта на лявата и дясната коронарна артерия. Обикновено се въвежда в кръвоносния съд в горната част на бедрото и след това се прави на коронарните артерии. Въвежда се йоден оцветител, необходим за изпълване на лумена на кръвоносните съдове. А за получаване на изображения се правят серия от рентгенови снимки.

Макар и показанията за провеждане на томография се разширяват, днес коронарната ангиограма остава златен стандарт за установяване на стеноза на кръвоносните съдове. Това рязко свиване на артериите, което може да изисква намеса, сред които поставяне на стент или хирургична операция.

От друга страна, новата технология помага в диагностиката на болестта в установяване на атеросклеротичните плаки в стените на артериите, които без лечение увеличават риска от усложнения.

Кога се назначава томография на сърцето и на кръвоносните съдове

Най-често при подозрения за вродени аномалии на сърцето и неясни и неубедителни резултати от стрес-тестовете.