Да си водим дневник на благодарностите – това е популярна препоръка от книгите за самопомощ.

Как работи тази духовна практика с благодарностите и наистина ли е толкова полезна, колкото е прието да се смята? Ново изследване дава научен отговор на този въпрос.

Много изследвания от последните 10 години отбелязват колко е полезна благодарността – когато хората съзнателно си спомнят за доброто, те стават по-щастливи.

Не можем да се уповаваме на резултатите от експериментите, тъй като повечето от тях са проведени с участници без сериозни психологически или здравословни проблеми. 

Помага ли благодарността при психологични разстройства

В новото изследване участват 300 души, повечето от тях са студенти с психологически проблеми и се записват на сеанси по психотерапия.

Експериментът стартира преди началото на техните терапевтични сесии – много от участниците страдали от депресивно или тревожно разстройство и средно демонстрирали ниски показатели на психологично здраве.

На случаен принцип участниците са разпределени в 3 групи, всички те ходели на сеанси при психотерапевт. Разликата е в допълнителната задача, която им се давала.

Участниците от първата група веднъж седмично трябвало да пишат благодарствено писмо на някой. От втората група описвали своите мисли и чувства, предизвикани от неприятни ситуации в техния живот. А от третата група не трябвало да пишат абсолютно нищо. Експериментът продължил 3 седмици.

Няколко седмици след края експеримента се прави оценка на психологическото здраве на участниците. В първата група то съществено се подобрило, в другите две нямало промени.

Това означава, че изразяването на благодарност писмено помага и на онези, които се борят с психологическите проблеми.

В новото изследване се анализират данните от предходните проучвания, за да се разбере как благодарността влияе на мозъка и на организма.

Благодарност – спасение от разрушителни емоции

Направено е сравнение на съотношението на думите с положителна и с отрицателна емоционална оценка, които са използвали в текстовете участниците от двете "пишещи" групи. 

Тези, които пишели благодарствени писма, използвали повече положителни думи и по-малко с отрицателна емоционална окраска в сравнение с втората група.

Положителните думи обаче не гарантират душевно благополучие. Само при участниците, които използвали по-малко отрицателни думи, се установява подобряване на душевното състояние.

Липсата на негативни изказвания обусловило разликата в душевното състояние между двете групи.

Писмото с благодарности пренасочва вниманието от емоции като обида и завист. Когато напишем, че сме признателни към околните и колко хубаво ни е направил някой, трудно бихме се концентрирали върху мисли за лошите неща, които ни се случват.

Благодарността помага, дори и да остане тайна

Авторите на изследването обясняват, че не е необходимо писмата да се изпращат на адресатите.

И макар само 23% от участниците да решават да изпратят написаното, всички останали членове на групата също подобрили своето състояние, макар и писмата да остават при тях.

Това означава, че фактическото предаване на благодарностите не играе ключова роля. Да допуснем, че желаем да напишем на някого писмо с благодарности, но не се решаваме.

Добре е все пак да го напишем, и след това да решим дали да го изпращаме или не.

Актът на писане на писмото сам по себе си може да измести фокуса на вниманието от отрицателните мисли и преживявания.

Положителният ефект от благодарственото писмо не възниква мигновено. В новото изследване се натрупва с течение на времето.

Седмица след завършване на благодарствените практики не се установява разлика в душевното състояние между трите групи участници.

В други подобни изследвания положителния ефект намалява с течение на времето. Но в новото е обратното. Когато участниците обсъждали какво са написали, това усилвало ефекта на благодарственото писмо.

Ако започнем да пишем благодарствени писма, не трябва да чакаме незабавно подобрение.

Необходимо е повечко търпение. За благодарностите е необходимо време, за да подействат.

Навикът да бъдем благодарни подобрява здравето

Участниците, които са по-благодарни, дават повече пари за благотворителни цели и са с по-висока невронна чувствителност в медиалната префронтална кора на главния мозък, която отговаря за обучението и вземането на решения.

В дългосрочна перспектива благодарността допринася за укрепване на физическото здраве.