Това, че на човек не може да му порасне нова ръка, бъбрек или какъвто и да е друг орган, който да замени загубения – е само досадно недоразумение, което може да се коригира…

Във всяка наша клетка се съдържа абсолютно всичката информация за целия наш организъм. На този фундаментален принцип се основава и клонирането, и генното инженерство, както и много други полезни високи биотехнологии.

И същият принцип може да се използва, за да се принуди организмът да „произведе“ нови органи. Майкъл Ливайн, професор в университета Тъфтс в Бостън е убеден, че няма нищо невъзможно в това в необходимия момент да се стимулира регенерацията на увредените или загубените части на тялото.

Той и колегите му вече повече от 20 години експериментират върху сигналите, които управляват регенерацията върху животни и през изминалата година започнали работа с мишки, тоест с бозайници – наши близки родственици.

Вътре в тялото на човека непрекъснато протичат милиони „преговори“ на всички нива – органи, тъкани, клетки и между компонентите вътре в клетката,те обменят информация един с друг.

Смилането и абсорбцията на храната, смъртта на старите и поява на нови клетки – всички процеси без изключения протичат в резултат на предаване на сигнали, било то на нервен импулс, освобождаването на хормони и други сигнални молекули.

За да отключим процесът на регенерация на краката или на очите, е необходимо да разберем „езика“ за обмен на информация между клетките и да се научим да говорим на него, отключвайки нужния ни процес. От всички езици на които „се договарят“ клетките Левин избрал най-екзотичният – езикът на електрохимичните импулси.

Наскоро проведено интервю с учения за неговата работа, дава яснота кога според него биха могли разработките му да навлязат в клиничната практика.

Кога за първи път ви дойде на ум, че в човешкия организъм може да се отключи процесът на регенерация?

- Аз не съм първия, който е измислил това. Регенерацията се среща при много видове. При обезглавения плосък червей израства нова глава с пълноценен мозък.

Поповата лъжичка е в състояние да възстановява своята опашка. Дори някои бозайници могат това – например, елените сменят рогата си и им израстват нови нерви, кости и кожа на мястото.

Защо при човека черният дроб е способен да се регенерира, а другите тъкани не?

- Това никой не знае. Между впрочем това не е съвсем така – при хората например до 11-годишна възраст се съхранява способността да се възстановяват краищата на палците – кожа, мускули с нерви, кост и дори нокти израстват в обикновената си форма.

При нас постоянно се регенерира епителът, лигавицата на червата. Но никой не знае защо черният дроб се възстановява, а другите органи не.
Израстването на нови крайници изглежда вече съвсем като научна фантастика.

Защо вие сте уверен, че това наистина е възможно?

- На тези неща аз гледам като инженер – в природата е разрешено всичко, което не е забранено от някакъв конкретен физически закон.

Ако при саламандрите могат да израстват отново сложни органи като крайници или очи и ако по време на ембрионалните си развитие при човека се формират цели органи и системи от един зародиш, това означа, че човешкият организъм трябва да бъде способен и на регенерация, необходима му е помощ по специален начин.