Постоянното самоусъвършенстване, обучение, придобиване на нови навици е гаранция за успешен и пълноценен живот.

Но в денонощието има 24 часа и на почти всички нас ни се струва, че от служебните задължения и домакинската работа изобщо не ни остава свободно време.

Всъщност това не е така. А за да намерите време за самообразование, на първо място трябва да организирате грамотно своето дневно разписание.

Времето е най-ценната стока, която всеки един от нас притежава. 1 минута се заменя от следващата, и никога не можем да върнем времето обратно.

Поради тази причина на нас ни се налага да извличаме максимум ползи от това време, с което разполагаме.

Всички ние желаем да живеем по-добре.

Постигането на това е възможно чрез различни способи, например чрез разширяване на собствените хоризонти и учене на нещо ново – стремежът да пишем по-добре, изучаване на нов език, овладяване на умение за свирене на музикален инструмент, придобиване на нови навици – доказан начин за изкачване по кариерната стълбица, а също и за развиването на мозъка и за собствените способности за усвояване на нова информация.

Предимствата на усвояването на нови навици са очевидни, но съществува проблем – как да намерим време в натоварения график, за да се научим на нещо ново? И сега ще се опитаме да отговорим на този въпрос.

Проверете разписанието си

Първото нещо, от което трябва да започнем е да направим анализ как точно преминава денят ни.

Започнете с проверките на календара, за да видите с какво точно се занимавате през дена. Най-лесно е да разделите задачите си на 2 категории, като използваме различни цветове.

1. Работно време – син цвят;
2. Свободно време – зелен;

Например, според разписанието ви в Google Calendar веднага става очевидно , че имате допълнително време от 15:30 до 17:30, преди закуска – ако разбира се ставате по-рано, около обяд и времето след 19 часа.

Това е повече от достатъчно, за да отделяте на ден по 30-60 минути за изучаване на нещо ново вместо да висите в социалните мрежи или пред телевизора.

Когато разгледате дневното си разписание, вие ще се изненадате с колко много свободно време разполагате за придобиването на нов навик.

Поставяйте си приоритети

За да си поставяте приоритети в разписанието, е добре да използвате методът на президента на САЩ – матрицата на Айзенхауер.

Същността на този метод се състои в това, че всички задачи могат да се разделят на 4 категории:

1. Спешно и важно – направете това незабавно;
2. Важно, но не е спешно – решете кога точно ще го свършите;
3. Спешно, но не е важно – делегирайте на някой друг;
4. Не е спешно и не е важно – оставяте за по-късно;

За да се запознаете с всички възможности на този метод, опитайте просто да отнесете всяка ваша задача към една от предложените категории.

В повечето случаи се оказва, че всичко, което е важно, рядко е спешно, а всичко, което е спешно, рядко е важно. Това между впрочем са думи на създателя на този метод Дуайт Айзенхауер.

Първо се съсредоточете върху това кои от текущите задачи можете сега да делегирате или да отложите. Ако имате списък със задачи или разписание, се запитайте:

• Каква е главната ви цел, към която се стремите;
• Кои от тези задачи ви доближават към тази цел;
• Кои от неефективните задачи можете да прехвърлите, от изпълнението на кои можете напълно да се откажете?