Когато в семейството расте дете, родителите се стараят да му създадат всички условия за пълноценно развитие.

Мама и татко формират у своята рожба навици за създаване на приятелство, учат го да уважава по-големите и да се защитава.

Освен това възрастните се грижат за неговото добро интелектуално развитие.

За тази цел днес са създадени многобройни кръжоци и центрове за допълнително образование, където опитни педагози и психолози се занимават с деца по нови, ефективни програми.

Освен това, с детето у дома се занимават мама и татко, баби, дядовци, братя и сестри.

Всички те го учат на основите на доброто поведение и на други полезни навици.

С една дума, децата от самото си раждане свикват да са център на внимание за възрастните.

Ако говорим за психически процеси, отговарящи за общото интелектуално развитие на децата, то следва да се има предвид следното – памет, възприемане, мислене и въображение и говорене.

Как и кога детето се научава да владее речта?

Следва да се има предвид, че пасивният речников запас се формира у него още в ранна възраст.

По-късно, децата се научават на първите звуци и се стараят да ги произнесат.

Когато детето, израствайки, не може да говори добре – неясно произношение, липса на някои звуци и други трудности, на помощ идва логопедът.

Но освен автоматизацията на звуците има и психологическа страна на формирането на речта.

Това е способност за ясно изразяване това, което детето мисли, разбира, чувства и иска да каже.

Наличието или липсата на тази способност зависи от особеностите на общуването на родители и деца.

Преди да учим децата да говорят правилно и красиво, трябва да се обърне внимание дали самите родители владеят тези особености на речта.

Това е важно, защото именно възрастният е първият учител на детето и на неговия пример се уповава, когато овладява един или друг навик.

От какво трябва да се откажат родителите и на какво самите те трябва да се научат, за да изразяват децата своите мисли правилно и грамотно?

1. Престанете да се опитвате да разбирате децата с половин уста

Често се случва децата да започнат да конструират своите първи изречения в желанието си да помолят нещо.

Но родителите не им дават възможност да обяснят и вместо това изпълняват тяхната молба.

Когато родителите правят това постоянно, отгатвайки всички, което иска да каже или поиска детето, то скоро ще престане да се опитва да взаимодейства със света с помощта на думи.

Като родители трябва да се откажем да разбираме детето с половин уста, защото това ще го откаже да полага усилия, за да помоли това, което му е нужно.

2. Спрете да отговаряте вместо децата

Следващата грешка, която често вършат нетърпеливите родители.

Малките деца често предизвикват умиление и възторг.

Роднини, приятели и дори непознати хора се интересуват как се казват, на колко са години и задават други въпроси, отговорите на които са отличен шанс за децата за упражнение на собствените си речеви възможности.

Но родителите бързат да отговорят вместо тях.

Най-правилно е да учим децата, че трябва да отговарят с пълни изречения.

3. Любов към четенето

Четенето е най-добрият начин за увеличаване на речниковия запас на детето и да го научим да говори красиво.

Когато децата четата много, литературният език се превръща в нещо обичайно за тях.

И колкото повече четат, толкова по-добре се научават да изразяват грамотно мислите си.