Съществуват много заблуждения относно това какви са правилата за оказване на първа помощ.

1. Първо се погрижете за собствената си безопасност

Тази фраза присъстваше в почти всички книги от недалечното минало, като беше запомнена от всички и те я предадоха на своите деца.

Но на курсовете по оказване на първа помощ задължително вниманието се акцентира върху много просто правило – първоначално определете какво ви заплашва, а след това какво застрашава пострадалия, тъй като ако с вас нещо се случи, вие няма да можете да помогнете.

Правилното – направете оценка на ситуацията, извикайте бърза помощ – на номер 112 можете да се обадите и при нулев баланс на предплатената карта на мобилния телефон или изобщо без сим-карта.

Въздържайте се от екстремен героизъм, погрижете се за собствената си безопасност.

2. Не докосвайте пострадалия

Тези, които са се оказали на мястото на произшествието смятат, че пострадалият задължително трябва да заеме правилно положение, което означава да се изправени ръцете, краката и гръбнака.

Понякога се случва спасителите доброволци да изваждат хората от катастрофиралите коли, като ги дърпат за крайниците и като добавка към вече получените травми се добавят още няколко, които е възможно и да са сериозни.

Правилното – пострадалите /например в ПТП или паднали от високо/ могат да се докосват само ако има реална опасност за техния живот – горящ дом, кола, наклонило се дърво.

Ако около тях всичко е спокойно, в никакъв случай травмираният човек не трябва да се мести, да се повдига, да се завърта или още по-малко пък да се дърпа.

В такива ситуации е наложително да се повика бърза помощ, да се спре кръвотечението на пострадалия, да се остане до него, а при възможност да се поговори с него, като му се окаже подкрепа.

3. Турникет се слага само в крайни случаи

Малко са тези, които знаят, че турникет се използва само за спиране на кръвотеченията, които е невъзможно да се блокират по никакъв друг начин, например пострадалият е притиснат в автомобил, и раната се намира на недостъпно място, или пък е компрометиран голям кръвоносен съд и тече много кръв.

Най-добре разлика се прави не по оттенъка на кръвта, в стресова ситуация човек лесно може да се обърка, а по напора и височината на фонтана кръв, тъй като артериалното кръвотечение, за разлика от венозното, е много интензивно.

Правилното – първо трябва да се окаже директен натиск върху раната. Навито парче плат, бинт или дори с ръка е необходимо да се притисне именно мястото, откъдето тече кръв.

Това е най-елементарният и същевременно много ефективен начин за спиране на кръвотечението.

Ако е необходимо да освобождаване на ръцете, а също и ако трябва да се спира кръвотечението – до идването на бърза помощ, прекият натиск върху раната следва да се замени с притискаща превръзка, като цял бинт или прегъната кърпа, слагане на раната на втори бинт или друга материя.

Турникет се поставя само, в случай че по някакви причини не е възможно да се приложи пряк натиск върху раната – тя е недостъпна, много е голяма, невъзможно да се превърже или пък раните са прекалено много.

4. Не мажете изгарянията с масло, а раната с йод

Правилната тактика в случая е изгарялата кожа да се охлади със студена вода в продължение на 10 минути, а най-добре 20. Едва след това да се използват препарати за лечение на рани.