Чувството за хумор е неотменно качество на успешния човек. Без него е много трудно да бъдеш прекрасен събеседник, любимец на компанията, достатъчно бързо и просто да решаваш проблеми.

Притежаването на чувство за хумор спомага за съхраняване на здравето, удължава младостта, прави живота по-лесен и опростен. Красотата, поддържаната външност, маниерите и поведението са необходими, за да се спечели един мъж, но за да задържането му, без чувство за хумор, няма как да се мине.

Не си струва да се разстройваме, ако природата не ни е надарила с него, за голямо съжаление то не се предава по наследство, което се предава с гените. Но не трябва и да му поставяме кръст, чувството за хумор може да се развие както и болшинството от прекрасните качества на характера.

Най-важното е да не се налага началото на обучението и също така да се въоръжим с търпение, тъй като промяната на характера не е нещо елементарно, но резултатът ще надмине всички очаквания.

Вътрешното и външното чувство за хумор

Преди да пристъпите към развитие на чувство за хумор, запомнете, че се проявява в 2 направления. Като 1-ви е прието да се обозначава този, който е насочен навътре към себе си, а вторият към околния свят.

Именно умението на човека да намира възможност да се посмее над трудната ситуация, над обидата, над своите неуспехи се отнася към първия вид. А умението на един човек да се шегува към втория.

Не знаейки разликата между 2-та вида хумор, много хора отделят внимание само на умението да се шегуват, забравяйки, че способност да се смеят над своите постъпки и да виждат доброто в тях, е просто невъзможно да се превърнат в хора, които да привличат околните.

Затова, за да се постигне успех, е най-добре да се започне с развитието на вътрешно чувство за хумор. Обичайте себе си, такива каквито сте. Приемете живота си и го оценявайте положително. Колкото и сложно и трудно да ви е момента, винаги ще се намери нещо, което да ви донесе радост.

Ако ви е трудно да превключвате от преживяванията, които са станали обичайни за вас, се вгледайте в децата. По-добре от тях никой не може да ви научи да се радвате на най-простите неща, които ни заобикалят всички, но с времето се превръщат в част от общата картина на сивото ни ежедневие.

Дъжд, дъга, слънце, ярко синьо небе, пеенето на птиците, шумоленето на листата, красивата музика, любимия човек, покупката на вещ, което не се е дължало на някаква необходимост.

И как все пак да развивате чувството си за хумор?

Наличието на неотменно чувство за хумор винаги характеризира човека, смелият, успешният и жизнерадостният, умеещ да вижда около себе си позитивните моменти, дори когато е тежко.

Развиването на това умението от раними хора, които лесно се впечатляват, ще им помогне умението да се държат в ръце, да забелязват по-доброто, което имат в живота.

Няма да се потапят в неприятни преживявания и няма да се погубват от малките неприятности и неуспехи. Започвайки да гледат на света не толкова мрачно, те веднага ще усетят как им става по-весело на душата и самите вече желаят да се шегуват, дори над себе си.