Добротата е неизменна част от нашия живот. Без нея не би имало щастливи истории на спасения, радостни мигове и вяра в чудеса. В този свят всички се нуждаят от внимание, грижа и доброта.

Без последната е трудно да си представим живота на щастливия човек. Но не всеки е способен да стане по-добър под тежките удари на съдбата. Много често изпитанията карат човек да стане жесток и да не реагира на случващото се твърде емоционално.

Ако вие желаете да станете по-добра не се отказвайте от реализацията на своето желание, тъй като добрият човек живее по-дълго и умее да бъде щастлив и да носи радост на другите, въпреки препятствията и трудностите.

Съвети как да станете по-добри

1. За да станете по-добри, е необходимо да разберете защо у вас е възникнало такова желание каква ситуация или постъпка са се превърнали в истинско откровение. Това ще позволи ясно да осъзнаете факта, че следва да промените себе си и с какво е най-добре да започне процесът на промяна в характера.

Без да си представяте точно какво желаете да промените в собствения си живот, няма да можете да направите първата крачка. Човек при вземане на някакво решение в живота си, се опира на създадената от него самия и от неговите родители ценностна система, която му позволява да разбере какво е ценно за него и какво не.

Но невинаги е правилно формирана и съответно не включва адекватни човешки ценности. Често в нея липсват такива понятия, като необходимост да се помага на тези, които са в нужда, умението за поставяне на мястото на другия човек, за да се разбере какво го движи или усеща неговите преживявания и болка.

Често ценностната система се повлиява от образите и понятията, представяни по телевизията, радиото, киното или печатните издания.

Както например се случва с идеала за красота, вместо пропаганда за красива и най-важното здравословна женска фигура, лъскавите списания много години назовават стандарта „90-60-90“, който изобщо не съответства на идеала за женска красота.

Освен това той е довел до многобройни трагедии, свързани с хранителни нарушения, депресии, ниска самооценка и неправилно разпределение на житейските приоритети при младите девойки, без които те не могат да бъдат щастливи, да правят добро, да водят пълноценен и интересен живот.

Затова не е изненадващо, че толкова много хора не се замислят как да направят този свят по-щастливо и по-добро място за живеене, оставайки напълно потопени в желанието за митично щастие.

2. За да станете по-добри е необходимо да се научите да чувствате чуждата болка и страдания.

За тази цел е необходимо да се поставите на мястото на другия човек и да усетите как бихте се държали в неговото положение и какви действия бихте извършили.

Как да станете – няколко стъпки

• Не завиждайте, не съдете и се сдържайте да правите бързи изводи. На света няма идеални хора, а изкуствено създадената мода за идеалното толкова бързо изчезва, както и възниква. Станете по-добре, без да обръщате внимание на другите.
• Избягвайте напразните спорове и разногласия. Малко са нещата в живота, за които човек си струва да прави скандали.
• Ако желаете да се справяте с всякакъв стрес, да усещате постоянен прилив на енергия и сили, се учете как да ставате по-добри