Паметта – това е целият ни опит, който придобиваме през живота.

Процесът на запомняне в мозъка може да се сравни с работата на компютър – първо информацията се кодира, след това постъпва за съхранение, а когато ни е нужна се възпроизвежда.

Но компютърът не забравя нищо, за разлика от мозъка.

Не трябва обаче да се страхуваме от този естествен процес.

Непотърсената информация трябва да бъде изтрита.

Трябва да тренираме мозъка, тъй като както и мускулите, се отпуска, когато не се натоварва.

Видове памет

Съществуват най-различни упражнения за тренировка на памет, но преди да изберем подходящи за себе си, трябва да определим какъв тип памет изисква голямо развитие и усъвършенстване.

Разграничават се следните видове функции на паметта по закрепване, съхранение и възпроизвеждане на получената информация:

• Двигателна памет

Има голямо значение за формиране практически трудови навици.

Тренировка на памет от този тип е необходима на спортисти, артисти.

• Емоционална памет

Това са чувства и емоции, преживени в миналото.

• Образна памет

Основава се зрителни, слухови, обонятелни и вкусови усещания.

Развитието на паметта от този тип играе водеща роля в жизнената дейност на човека.

• Словесно-логическа памет

С нейна помощ човек изразява своите мисли на основата на езика.

Движението – това е живот, а също и добра памет

Физическата активност влияе положително на мозъчната функция – и лесно да си обясним защо.

Натоварването на мускулите стимулира обменните процеси в организма, а това ускорява постъпването на хранителни вещества и кислород към всички вътрешни органи и тъкани, включително и към мозъка.

Това стимулира неговата дейност и спомага за развитието на паметта.

Разбира се, хората на възраст трудно се приобщават към спорта.

Но за да останем в добро здраве и трезвен ум съвсем не е задължително да вдигаме тежки гири във фитнеса.

Винаги можем да подберем вида дейност, който съответства на нашите възможности.

Плуването е достъпно за всички и на всяка възраст, също както и танците.

Дори елементарна физзарядка сутрин и разходката вечер ще ни бъдат от полза.

Освен това физическата активност увеличава количеството хормони на щастието и винаги ще се чувствате добре.

Упражнения за развитие на различните видове памет

1.За подобряване на двигателната памет е полезно да се борави лявата ръка

Тя отговаря за функцията на дясното полукълбо.

И ако желаете да имате същите способности за запомняне както и с лявото, опитайте да започнете да изпълнявате с лявата ръка рутинни неща: миене на зъби, разлистване на вестник, миене на чинии и т.н.

2.Тренировка на паметта, свързана с емоциите, е да си спомняме – изминалият ден в най-малки детайли, година, две и т.н.

Спомняйте си най-забележителните събития от вашия живот – приятни и не особено.

Важно е да почувствате емоциите, които сте изпитвали преди много години.

3.За разширяване възможностите на образната памет съществуват множество тренинги

Способностите за запомняне се повишават от четенето, заучаване на стихове, разкази. Много полезно е да слушаме музика, а след това да я възпроизвеждаме в главата си.

Запомнянето на зрителните образи се подобрява, ако внимателно разглеждаме лицата и другите детайли от външността на случайни хора, а след това мислено ги възпроизвеждаме.

Художниците могат да се похвалят с прекрасна зрителна памет, така че взимайте пример от тях и възпроизвеждайте на хартия всичко, което виждате.