Тези прийоми ще ни помогнат да покорим дори несговорчив събеседник.

Как да убедим в своята истина всеки, който пожелаем

Използвайте силни думи

Убедителната реч се състои от думи, които предизвикват реакция. Този метод постоянно се използва в рекламата.

Просто си представете, че ви е нужно да продадете на някого автокаско. Разбира се, можете да кажете, че всеки ден по пътищата стават катастрофи и се крадат автомобили.

Но можем да построим изречението по друг начин: „Всеки ден по пътищата и по улиците стават катастрофи, рискуваме големи щети по автомобила, които могат да ни струват повече от една месечна заплата”.

Старайте се да изглеждате достойно, но не високомерно

Приятният външен вид предразполага, но може и да ни изиграе лоша шега. Опасността се състои в следното: човек, облечен по-добре от останалите, се чувства силен и често започва да се държи снизходително, а това отблъсква.

Помнете, че този, когото се опитвате да убедите стои по-високо от вас, тъй като има право да ви откаже. Затова се старайте да изглеждате добре, но не и да изглеждате по-добре от другите.

Фокусирайте се върху бъдещето

Първо, фрази от рода „Ще бъдем” или „Ще направим това” създават у човека усещане, че това наистина ще се случи.

Второ, конструкциите с използване на бъдеще време дават на човек увереност, че ще изпълните обещанието.

И в това трябва да има мяра. Не е желателно да се опитваме да се налагаме и да не вземаме решение, вместо събеседника.

Изберете подходящ канал за общуване

Ако желаете да убедите някого в нещо, трябва самият разговор да е комфортен за събеседника. Затова опитайте да научите как предпочита да общува – лично, по телефона или по имейл.

Така ще повишите неговата лоялност и своите шансове за успех.

Говорете на езика на събеседника

Истината е, че хората с охота се доверяват на тези, които приличат на тях и които ги разбират. Затова вашата задача е да се адаптирате към събеседника.

Ако не използва жаргони, то тогава и вие не трябва да го правите. Шегува се? Тогава вие също трябва да покажете чувство за хумор.

Това правило се отнася и за невербалното общуване. Ако човек активно жестикулира, то тогава и вие трябва да изглеждате по-активни и бодри.

Ако избира затворени пози, трябва и вие да бъдете по-сдържани.

Методът също работи с група хора. Просто трябва да изясните, на какъв маниер на общуване аудиторията реагира положително.

Не замърсявайте говоренето

Всеки път, когато произнасяте ЪЪЪ или А-А-А, губите доверието на събеседника. Запомнете речта трябва да бъде точна и ясна.

Най-добрият начин да я направите такава е да тренирате у дома и да обмисляте своите думи секунда, преди да ги произнесете.

Правилно избирайте времето

Още една гаранция за успех при разговор – правилно избраният момент. За тази цел ще трябва да проучите човека, да анализирате неговият живот и график.

Например, много от ръководителите за претрупани с работа в началото на седмицата, а в петък вече мислено се отдалечават от деловите въпроси. Четвъртък може да е най-добрият ден, за да ги убедим в нещо.

Повтаряйте мислите на събеседника

С простото повторение вие показвате на човека, че го слушате и го разбирате. Едновременно можете да изразите и собствената си позиция, като кажете например: „Ако правилно ви разбирам, смятате това за важно, заради А и В. Я чух това и мисля, че е заради C и D”.

Фразата работи отлично и без използване на букви.

Режисирайте емоциите си

Ентусиазмът и възбудата трябва естествено да се развиват при разговора. Ако веднага се нахвърлите върху човека, показвайки всички си емоции, можете да го потиснете или да го отблъснете.

Най-добре е диалогът да се започне с оптимистична, но леко отпусната нота, едва след това да се навлиза в детайли, като се демонстрира все повече възбуда и увличане в идеята.

Така ще изглеждате естествено и ще можете да заразите събеседника със собствените си идеи.