Готови ли сте да инвестирате няколко минути точно сега, за да спестите един час дневно за останалите ваши занимания? Да направите това ще бъде много лесно. Всичко, което ви е нужно е таймер с обратно броене и готовност да усвоите нови начини за използване на вашия мозък.

За да започнете, изберете някоя глава от книга и я четете в продължение на 20 секунди. Когато изтекат тези 20 секунди, преброете колко реда сте успели да прочетете и запишете полученото число. По този начин ще узнаете с каква скорост четете към настоящия момент.

Сега нека се запознаем със самия процес на четене. Три фактора определят скоростта, с която четете и това са физическата и психическата ви поза и техниката ви на четене.

Стъпка №1 - физическа поза

Изследванията показват, че следната конкретна физическа поза ще ви позволи да четете по-бързо и да разбирате повече – комфортно разположете краката си пода, седнете, така че гърбът ви да е изправен и раменете ви да са напълно отпуснати.

Направете това сега. След това направете опит да отпуснете лицето си и спокойно се усмихнете – чувствате ли разликата?

Разположете книгата под ъгъл 45-60 градуса спрямо масата или пода и леко наклонете главата си надолу. Сега се намирате в идеалната поза за четене.

Стъпка №2 – въображението и „техниката на мандарина“

След това е необходимо да си създадете идеално състояние на разума, използвайки „техника на мандарина“. Това е странен метод, но той заставя вашия мозък да функционира по такъв начин, че да можете да четете бързо, въпреки всичко.

Изпънете ръка пред себе си и вземете въображаема мандарина. Направете това точно сега. Представете си цвета, вида на кората и ако ви е възможно дори сладката, остра миризма.

След това поемете цитрусът в дланите си и почувствайте неговата тежест. Поставете мандарината в положение, че да е малко над главата ви и малко по-назад от челото. Представете си, че мандарината на няколко сантиметра от главата ви.

Спуснете ръката си и напълно отпуснете раменете си. Представете си, че тази вълшебна мандарина остава там, независимо от това как движите главата си. Затворете очи и обърнете внимание колко по-спокойни и осъзнати се чувствате.

Представете си как се отваря полезрението ви. Поддържайте това чувство и внимателно отворете очите си. Убедете се, че книгата ви е разположена правилно и започнете да четете още веднъж в продължение на 20 секунди.

Отново запишете броя редове, които сте успели да прочетете. Усетихте ли, че вече ви е по-лесно да четете? В повечето случаи при използването на тези 2 техники можете да забележите нарастване на скоростта ви на четене с 50%.

Стъпка №3 – четене по горната половина

Сега погледнете в горната част на думите, които четете.

С други думи не се фокусирайте върху цялата дума, а погледнете само в горната й част. Използвайте тази техника, докато четете този абзац. Забелязвате ли разликата?

Повечето хора забелязват, че им по-лесно да разбират смисъла на изреченията. Тази идея е основана на научните изследвания и всъщност работи.

Още един съвет – когато завършвате четенето на един ред, се опитвайте, колкото ви е възможно по-бързо да преместите погледа си в началото на следващия ред. По този начин вие трябва по-лесно да разбирате целите думи и фрази при бързо четене.