Минералните води по своята минерализация се подразделят на лечебно-трапезни с минерализация до 10 грама на литър и лечебни >1 г/л.

Те оказват на човешкия организъм неспецифично въздействие, което се обуславя от минерализацията и основно от наличието във водата на натрий и на хлор, тоест натриев хлорид (NaCl) или още по-популярен като сол и хидрокарбонат (HCO3) и специфично обусловено от присъствието във водата на значимо количество химични елементи способни да изменят вътрешната среда на организма и неговите функции.

Това, обикновено, са дефицитните и жизненоважни макро и микроелементи, такива като магнезий, калций и силиций.

Те са необходими за живота, тъй като техният недостиг води до нарушаване на функциите на органите и системите на човешкия организъм, а пълната тяхна липса дори може да стане причина за настъпване на смърт.

Тези минерали се явяват катализатори на биохимични процеси, протичащи в тялото на човека и ги ускоряват с няколко милиарда пъти.

Хиляди такива реакции се регулират от минералните вещества и още няколко хиляди от витамините. За тях не трябва да се забравя и освен това е важно да се знае, че в организма на човека се усвояват само водоразтворимите вещества.

Всички макро- и микроелементи в минералната вода се намират в йонна електрически активна форма, бързо се усвояват и въздействат на организма по различен начин.

Поради това, когато се избира минерална вода задължително трябва да се обръща внимание на нейния състав.

Според различни оценки за България ежедневно само с храната жените приемат 327% от необходимия им натрий и 295% от хлора, а мъжете – 396% натрий и 363% хлор.

Натриевият хлорид регулира водно-солевия обмен в организма и осъществява функциите си м междуклетъчното пространство.

При условие, че NaCl винаги приемаме в излишък, ние пием минерални води с високо съдържание активни натриеви и хлорни йони.

Те бързо постъпват в междуклетъчното пространство, започва още по-бързо „засоляване“ на организма, расте осмотичното налягане на клетката и на нея и е необходима повече енергия, за да осигури жизнените си функции /до 70% от енергията образувана от клетката се използва от нея за осигуряване на жизнената ѝ дейност/.

Това е практически е невъзможно, тъй като при съвременно хранене основните макро- и микроелементи , осигуряващи енергоемкостта на клетката магнезий, цинк и калий са в недостиг.

Всяка клетка може да се дели през живота си 50 пъти.

В такива условия при деленото се появяват клетки с по-малки размери. В юношеството в човешкия организъм съотношението на междуклетъчното пространство към клеточното е 1:1.1, а в старческа възраст 1:0.8 – ние се „засоляваме“ и окисляваме, не случайно наричат солта „бялата смърт“.

Въпреки това няма достатъчно научни доказателства, които да потвърждават категорично така направеното по-горе описание.
Магнезият е антистресов минерал и в България са малко водите, които го съдържат и се предлагат на пазара – такава вода е от село Михалково, община Девин, област Смолян, в търговската мрежа се предлага с марката „Михалково“.

Освен че тази вода съдържа магнезий 48.5 мг/л, тя е и единствената на територията на България, която е естествено газирана или въглекисела.

Нуждите от магнезий нарастват при:

• При деца и юноши, хора в напреднала и старческа възраст;
• Хранителен режим с повишен прием на белтъчини, особено при спортисти и деца по време на бременност и кърмене.