Професионалната ориентация на подрастващите има за цел да им помогне да изберат професия, чрез която да определят собствения си житейски път.

Известно е, че професионалната насоченост за първи път се формира в юношеска възраст.

Но самите тийнейджъри не са в състояние да оценят своите възможности, степента на развитие у тях именно на тези качества и способности, които се изискват за конкретната професия и обезпечават успеха при нейното усвояване.

Юношите обикновено надценяват своите физически възможности и за тях е характерно неумението да отнесат своето здравословно състояние към изискванията на избраната от тях професия. За съжаление, това изключително често не се отчита и от родителите.

Между впрочем е доказано, че само правилно избраната трудова дейност, съответстваща на възможностите на организма, не нарушава нормалното развитие и здравословното състояние на младия човек, докато професията, несъответстваща на физическото развитие и здравето, може да нанесе съществена вреда на организма.

Важността на медицинските прегледи

Поради тази причина едно от най-важните условия за запазване на здравето на подрастващото поколение са задължителните медицински прегледи преди постъпването на юношите за професионално обучение за всички, дори и за най-леките специалности.

Тяхната цел е определянето на здравословното състояние на тийнейджъра и в тази връзка на физическата му годност за избраната професия или препоръка за професия в най-голяма степен съответстваща на физическото му развитие и здраве.

Предварителните медицински прегледи – преди постъпване в професионална гимназия, колеж или на работа, се провеждат в поликлиниките от всички специалисти.

Въз основа на прегледа на учащия лекарят изготвя заключение-препоръка за това кой профил професионална дейност за конкретния юноша са най-подходящи.

Родителите е необходимо да са добре запознати със здравословното състояние на своя син или дъщеря и при заболяване или отклонение в здравословното състояние да го/я подготвят, че редица професии, които той/тя си е избрал, ще бъдат вредни за него/ нея и съответно да препоръчат по подходяща.

Това ще предпази тийнейджъра от психологически травми, конфликти, неудовлетвореност.

Къде гледат очите…

Различните видове професионални дейности предявяват напълно различни изисквания, включително и повишени, към някои органи и системи.

Това зависи от степента на участие на различни органи – зрение, слух, крайници и др. Така например голям брой професии предявяват повишени изисквания към зрителните органи.

Към тях се отнасят т.нар. зрителни професионални направления, изискващи голяма точност и следователно са свързани с напрежение на очите.

Кое сърце не се бои?

Редица специалности предявяват повишени изисквания към сърдечно-съдовата система, например дейностите, които налагат полагането на физически усилия, в принудителна работна поза, към нервната система – напрегнат труд на конвейер, професиите от сферата на обслужването.

Проблеми с гръбнака

При изразени изкривявания на гръбнака, за които стана дума по-горе, професиите, изискващи продължително стоене в свита поза, или вдигане на тежести, не се препоръчват.

По-подходящи са специалностите, свързани с монтаж на средно големи елементи, приемо-контролни дейности, но без вдигане и пренасяне на тежести.

При изразено плоскостъпие се препоръчват професии, при които работата се извършва предимно в седнало положение. Юношите с неизразено плоскостъпие нямат ограничение към извършване на трудова дейност.

У нас в последните години се разви кариерното ориентиране, което позволява на юношите да изберат правилно професия, тъй като, както се посочи по-горе, е много трудно човек, ненавършил 20 години, да определи с какво всъщност би искал да се занимава, докато достигне пенсионна възраст.