Казват, че похвалата стимулира децата да се стараят още повече. Но всъщност това се оказва не толкова очевидно – всичко зависи от това как именно хвалите своето дете.

Как правилно да хвалите детето?

Много родители вярват, че похвалата помага на детето да стане уверено в себе си.

У него се формира болезнена реакция към похвалата само ако в него се крие тревога и неувереност в себе си. Ако то получава малко подкрепа, топлота от родителите, то тогава всяка похвала за него е събитие.

И то усвоява – ще ме обичат само ако го заслужа. И обратно – ако расте в атмосфера на топлота, подкрепа и поощрение, то похвалата и приемането на себе си постепенно стават вътрешни, и тогава детето просто чувства, че е добро.

Да хвалим детето според правилата

1. Хвалете за старанието, а не за таланта

Трябва да го хвалите за тези усилия и старания, които е положило при изпълнение на определени задачи или поръчения, а не за добрите способности и интелекта, дадени му от природата.

Похвалата не е за труда, не е за усилията, а самото наличие на способности не дава нищо, което би могло да бъде необходимо на детето за неговото развитие. А може и да навреди, ако се повтаря.

Повторението на похвалата без необходимост действа като наркотик – детето свиква с нея и я очаква. То се опиянява от чувството за своето превъзходство над другите.

Детето може и да не се реализира като личност – егоцентризмът напълно ще го затвори в себе си, то цялото ще тръпне в очакване на възхищения и похвали.

2. Ясно обозначавайте за какво го хвалите

Важно е детето да разбира за какво конкретно са го похвалили, какво именно е успяло да направи добре. Общата похвала има не особено висока ефективност, предизвиква съмнения в нейната неискреност.

Важно е да се хвали конкретната постъпка на детето, затова какво е направило, какво е постигнало, а не за неговата личност като цяло.

3. С мярка и според свършеното

Родителската похвала трябва да бъде искрена, заслужена, уверена, умерена и обоснована. Прекомерната похвала губи всякаква стойност и смисъл, научава да очаква евтин успех.

Детето, на което го хвалят за всяка дреболия, подсъзнателно очаква одобрение на практика на всяко свое действие. А когато не го получи искрено недоумява.

Освен това похвалата без мярка е прекият път към самонадеяността, причината за възникване на мързела и за безразличието към всичко.

4. Спирайте се на доброто

Похвалата не трябва да съдържа упреци, условия и уточнения. Хвалейки детето, не трябва след известно време да го разубеждавате за неговата значимост в това лично постижение.

5. Хвалете го без сравнения

Важно е родителската похвала да бъде безусловна, да не съдържа сравнения. Не сравнявайте успехите, резултатите и личностните качества на детето с постиженията на неговите връстници.

Противопоставянето генерира нездраво съперничество, което съвсем не стимулира прилежността, а егоцентричните тенденции.

6. Подкрепяйте похвалата

Похвалата, подкрепена от невербалните – усмивка, мимика, открити жестове, притежава голяма сила и ефективност.
Хвалете, поощрявайте, подкрепяйте своите деца, без да броите колко пъти сте похвалили детето днес.

Похвалата е много ефективен, важен и фин инструмент за правилното възпитание на децата. Разбира се, както и с всичко останало и той трябва да се използва с мярка.