Децата винаги копират своите родители. Те просто не могат да растат в семейството и да не попиват в себе си неговите принципи, правила, убеждения, светоглед и отношение към околните.

И родителите могат да бъдат искрено убедени, че не са учили детето на определено нещо, а то само така си е пораснало. Но детето не трябва специално да бъде учено на това, което то всеки ден така или иначе слуша.

Усвояването от детето на тази атмосфера, в която расте, се случва независимо от него. Така че именно от родителите зависи на какво и как ще се научат техните деца, какви техни грешки те ще повтарят, когато пораснат.

1. Отношение към себе си

Към себе си човек трябва да се отнася внимателно, с грижа, да познава своите силни и слаби страни. Детето може да расте именно с такова здраво възприятие за себе си, ако от детството слуша конструктивно отношение по свой адрес.

Ако го хвалят и ругаят за постъпки, а не го оценяват като личност, уважават го и го възприемат като личност, вслушват се в неговото мнение, обсъждат се различните ситуации, в които попада и неговата реакция, а не го заплашват.

Ако пък детето от ранното си детство чува, че момченцата не плачат, а момиченцата не си цапат дрехите, ако го засрамват пред съседите и околните, ако периодично го заплашват, че ще го дадат на някого или ще го оставят в магазина, ако не го учат на култура на хранене – например, яде се пред телевизора, или пък храната се използва за успокояване.

Ако родителите не го учат да се грижи за себе си в психологически и физически план, то когато детето порасне, ще изпитва определени затруднения при възприемането и разбирането на самото себе си.

2. Отношение към околните

Често ли детето чува как мама и татко се здрависват със съседката и портиерката, а след това зад гърба им говорят отвратителни неща.

Да, всички ние можем да обсъждаме съседката или приятелката, която за разлика от нас, не може да си намери достоен мъж и да се омъжи.
Класически пример – майката ругае своя мъж – баща на дъщеря, а в негово лице и всички мъже.

В такава ситуация е напълно предсказуемо, че дъщерята ще израсне със същото такова негативно и подценяващо отношение към мъжете. А след това ще ходи на психолог, това в най-добрия случай, а най-лошия при гадателка, която да ѝ свали венеца на безбрачието.

Оплакваме се от началството, от шофьорите по пътищата, злите купувачи на опашката и не забелязваме, че всичко това го слуша детето, и се учи да прави точно така.

А вие питате защо детето страда от греховете на родителите…

3. Отношение към парите

Ако детето расте в семейство, в което парите са малко, парите идват, но се задържат, ако родителите често живеят в дълг или вземат кредити за обслужване на текущите разходи на домакинството, то започва да приема това за нещо нормално.

Ако родителите казват, че парите са мръсни, и с честен труд не се печели много, всички богати мамят, детето усвоява тези убеждения. Тоест не получава някакви конструктивни знания, не се научава правилно да разпределя финансите, да спестява за по-важна покупка, но се учи на това, че от парите идват всички проблеми.