Водата е източникът на живота на планетата Земя. Благодарение на нея живеят не само големите многоклетъчни организми, но и микроскопичните едноклетъчни, много от които са вредни за здравето на човека.

За профилактика на здравето на населението, водопроводната вода се обработва по различни начини. Най-разпространеният е хлорирането на водата. Но хлорът е опасно съединение! Как пък хлорирането на водата може да повлияе на нашето тяло?

Защо трябва водата да се хлорира?

Дори при използване на високотехнологични очистващи съоръжения, водата, която попада в домовете може да съдържа голямо количество патогенни бактерии.

Към тези микроби се отнасят причинителите на тих, холера, дизентерия и други опасни инфекции, толкова рядко срещащи се у нас и в развитите държави, благодарение на обеззаразяването на водата. Именно хлорирането е основен метод за профилактика на тези опасни заболявания.

Хлорирането на водата е едно от най-ефективните, и най-важното, евтини обеззаразяващи мероприятия. Различните модификации на този способ за унищожаване на микробите във водата се използват в повечето държави по света, включително и в САЩ, Испания и Великобритания.

Как хлорирането на водата влияе на човешкото здраве?

Въпреки своите положителни свойства като обеззаразяващ агент, хлорът е бил и си остава доста опасен за човека химичен елемент.

Прекомерното му количество във водопроводната вода може да стане причина за различни заболявания – нарушения на сърдечната функция, проблеми с бъбреците, нервната и храносмилателната система, а също и източник на възпалителни и алергични процеси от страна на кожата и лигавиците.

Провеждани са изследвания, доказващи, че хлорът играе немалка роля при образуването на тумори.
Така, например в Япония вече напълно са спрели употребата на хлорни съединения за обеззаразяване на водата.

Резултатите от това впечатляват – спирането на хлорирането с преминаване към други методи за очистване е довело до увеличаване на продължителността на живота на японците с 10 години, като започнали и 3 по-рядко да търсят медицинска помощ.

Как да се предпазим?

Макар и нормите за хлориране на водата в България да съответстват на тези, определени от СЗО, по-добре е да се избягва попадането на големи количества хлорни съединения в организма.

Намаляването на вредното въздействие на хлора може да се постигне чрез спиране на употребата на сурова водопроводна вода. Най-добре в домакинството да се използват специални филтри.

Лекарите препоръчват използването на филтрирана вода, дори и за миене на зъбите.
Варенето като способ за изчистване на водата от излишния хлор, е допустимо, но не е достатъчно ефективно.

Освен това повишаването на температурата може да предизвика химична реакция с образуване на вредни органични съединения на хлора.

Всичко това се отнася с пълна степен и за България, тъй като през януари тази година потребителска асоциация публикува изследване, което се базира на лабораторен анализ на вода, взета от чешми от различни български градове, като резултатите бяха доста тревожни.

В питейната вода на Пловдив бяха открити повишени нива на хлор и на нитрати.

Призивът на потребителската асоциация беше да се намали използването на хлор в питейната вода, тъй като се усилват процесите на корозия на вече и без това остарялата ВиК мрежа.

В района на столицата пък бяха открити близки до максимално допустимите нива на желязо, освен повишените концентрации на хлорни съединения.