Противоречиво проучване, публикувано през февруари 2013 г., установява, че егалитарните бракове, (в които двойките си разделят задълженията, свързани с домакинската работа по равно) осъществяват също толкова сексуални контакти, колкото семействата, в които само един от двамата извършва по-голяма част от домашните задължения.

Друго проучване добавя, че браковете, в които жената има по-висока степен на образование от съпруга си, вече не са с повишен процент от риск за развод в сравнение с останалите.

Изследванията подчертават факта, че брачните отношения се изменят с течение на времето. Причините, които са повлиявали на брачните отношения преди десетилетия, значително се разграничават от тези днес.

Мненията от проучването показват, че половинките смятат разделянето на домашните задължения за начин да се подобрят сексуалните отношения.

Джули Бринес е социолог в университета на Вашингтон. Тя и колегите и започват проучване по темата през изминалата година с изследване, което установява, че мъжете, които не се занимават с традиционно женските домакински задължение като почистване, готвене и пране имат по-малко сексуални контакти в брачното легло. В сравнение с тях мъжете, които помагат в домакинската работа осъществяват повече сексуални контакти.

Това проучване се фокусира върху 4561 двойки, а целта му е да се установи дали двойките, които са сключили брак преди повече от 20 години се различават значително от тези днес. За да се проследи начинът, по който днес са се променили отношенията между брачните двойки учените от университета в Корнуел извършват социално, демографско проучване като за целта използват данни от 2006 г. когато браковете са сключени по време и след началото на 1990 г.

По-новите бракове са показателни за очакванията, които може да имаме днес. Те показват, че домакинската работа е свързана със сексуалните отношения. В действителност хетеросексуалните двойки, които си разделят домакинските задължения, са доволни от любовния си живот. Егалитарните двойки също така правят секс поне толкова често, колкото тези, които се придържат към по-традиционните споразумения между половете.

Изключение правят 5% от браковете, в които мъжете вършат по-голямата част от домакинската работа. При честотата и сексуалното удовлетворение на тези двойки се наблюдават значителни спадове.

С течение на времето се наблюдава размяна в общоприетите традиционни роли на половете, както и разлики в образованието. Преди 1980 г. двойките, при които жената е по-образована от мъжа се наблюдават повече разводи, в сравнение с тези при които и двамата партньори имат еднаква образователна степен или съпругът има по-добро образование.

„Днес данните, свързани с устойчивостта на тези бракове се подобряват. След сключените брачни съюзи от 1990 г. насам не се наблюдават масови разводи при двойките, в които жените са по-добре образовани от мъжете, както се е получавало по-рано. В действителност съществува слаба тенденция, според която има повече разводи на двойки, които водят традиционен тип брак, чийто модел е образован съпруг и по-малко образована жена“, съобщава Кристин Шварц, социолог в университета на Уисконсин - Медисън.

Тези документи са проучени през юли от Съвета на съвременните семейства и не са първите, които проследяват развитието на брачния живот. През март, друг документ установява, че съжителството преди брака, отдавна не е свързано с развод и не увеличава риска от разпадане на взаимоотношенията, както се предполага при по-ранните проучвания.

Според учените по-висок риск от развод се наблюдава при двойките, които сключват брачни съюзи преди да са навършили 23-годишна възраст.