В периода на юношеството при момчетата и момичетата се наблюдават изменения както във външността, така и в характера. Родителите на този етап е необходимо да бъдат максимално внимателни към своите деца.

Преходната възраст е най-сложният етап от живота както на подрастващия, така и на неговите родители. Възникват множество различни въпроси, на които е трудно да се намерят отговори.

В тази възраст се осъществяват значителни изменения както във външността, така и в поведението на децата.

Как се променя външността?

В юношеската възраст при момчетата и момичетата рязко се променя външността. Настъпва половото съзряване – значително се увеличава ръста, а също се променят пропорциите на тялото.

При момчетата се наблюдава мутация на гласа, появяват се вторични полови белези – окосмяване в срамната област, а също и косми по лицето, които прерастват в брада впоследствие.

При момичетата в периода на половото съзряване започват да се появяват първите менструации, а също и започват да се формират гърди.

Промяна на поведението

В тази възраст децата променят значително и поведението си. Така например те започват живо да се интересуват от своята външност, започват да се интересуват от противоположния пол и като цяло въпроси отнасящи се до секса.

Ако по-рано такава информация те можеха да получават от по-големите си приятели или от телевизията, то днес отговори на тези въпроси могат да намерят и в Интернет.

В юношеска възраст е възможна рязка промяна на емоциите. Така например смехът може бързо да премине в сълзи и обратно. Освен това децата могат да станат много чувствителни и лесно да се обиждат или да демонстрират различие.

В периода на пубертета у децата възниква потребност от уведомяване. Същевременно често влизат в конфликти с родителите, поради бунтарските настроения на юношите.

Как трябва да се държат родителите?

Осигурявайте на децата си максимална свобода, същевременно следете детето да бъде в безопасност. Старайте се винаги да отговаряте на интересуващите го въпроси.

Не му забранявайте да излиза с приятели, а също и не ограничавайте кръга му на общуване.

В никакъв случай не трябва да се присмивате на детето, когато се влюби за първи път, като това основно се за бащите, които понякога имат навика да се подиграват на своите синове по този повод.

Постарайте се да се въздържате от критика, и предоставете на юношата сам да си прави заключения, ако не ви моли за помощ.

Уважавайте личното пространство на детето и се интересувайте от неговия живот, без да давате никаква оценка на действията му.

Не се обиждайте, ако детето ви е готово за разговори.

С течение на времето всичко ще си дойде на мястото.

Много родители правят грешката да ограничават кръга на общуване на децата, когато са в юношеска възраст, създават им ограничения, като например след конфликт не им осигуряват достатъчно джобни, което допринася за още по-сериозно влошаване на отношенията.

Експертите съветват това да не се прави, тъй като по този начин могат да тласнат детето си към необмислени постъпки.
Но основният проблем е в това, че когато детето навлезе в юношеската възраст обикновено родителите са надминали 40-те години, а понякога и 50-те, като това също е преходен период в живота, както на мъжете, така и на жените. Той създават се съществени условия за конфликти.