Работещите в селското и горското стопанство, риболова са с най-висок процент самоубийства, следвани от тези, които работят в строителството, според анализ на CDC – американските центрове за контрол и превенция на заболяванията.

През 2012 г самоубийството е било 10-тата водеща причина за смърт в САЩ, като за България не се води статистика, но имайки предвид публикациите по медиите, у нас също подобни крайни актове на отчаяние не са чак такава голяма рядкост.

С цел по-добра превенция на самоубийствата, експерти от здравните центрове анализирали процентът на самоубийствата в 17 щата, в съответствие с професионалните категории, като използвали данни от Националната система за докладване на насилствена смърт на САЩ.

От 12312 анализирани смъртни случаи, дължащи се на самоубийство, 9509 – над 77%, са на мъже. Самоубийството е най-разпространено сред хора на средна възраст – между 45 и 54 години.

Нивата на самоубийствата са най-високи сред земеделците, рибовъдите и горските служители – 84.5 самоубийства на 100000, следвани от строители и миньори – 53.3, след тях са монтажисти, поддръжка и монтьори – 47.9 на 100000. Процентът на самоубиващите се мъже е най-висок при тези 3 професионални групи – 90.5, 52.5 и 47.5 на 100000 съответно.

Сред жените,най-високите проценти на самоубийства са били сред тези, които работят в професионални направления, осигуряващи защита – например, служители на реда и пожарникари, 14.1 на 100000, следвани от юридическата професия – 13.9 и здравните и техническите професии – 13.3.

Насочена превенция

Процентът на самоубийствата може да е повишен в тези професии по редица причини, сред които изолация, свързана с работата, стресова работна среда, и дисбаланс между личен и професионален живот.

Освен това, продължителното излагане на земеделските работници на пестициди може да повлияе на неврологичната им система и да допринесе за депресивните им симптоми. А работещите в монтажа, поддръжката и монтьорите е възможно да се излагат дългосрочно на невротоксични разтворители.

Най-нисък е процентът на самоубийствата – 7.5 на 100000, при работещите в образованието, треньорите и при библиотекарите.
Изследователите отбелязват, че с оглед на резултатите може да се положат целенасочени усилия към превенция на самоубийствата.

Посочва, че стратегиите за профилактика, основани на доказателства за повишен риск от самоубийства, които се прилагат директно на работното място, могат да намалят случаите сред всички професионални групи.

На този фронт в САЩ действа Национален алианс за превенция на самоубийствата, който разработва именно такива стратегии, които могат да се приложат директно на работното място, които включват скрининг, предоставяне на помощ за подобряване на умственото здраве, обучения за предотвратяване на самоубийства, изграждане на житейски умения за реакция при много големи трудности и включване в социална мрежа, а също и образование и помощ при критична ситуация.

На уеб страницата на NAASP има ресурси, които са насочени към превенция на самоубийства в сферата на строителството и правозащитните органи.

Както може да се предположи най-вероятно у нас процентните съотношения няма да са същите, тъй като у нас нравите са доста по-различни, отколкото в САЩ, където етническите групи са доста повече, отколкото в България.

У нас по-скоро стават известни случаи на самоубийства или опит за такива на тийнейджъри и млади хора, които често прекалено емоционално реагират на събитията, които се случват в живота им. Макар и да има самоубийства, поради липса на работа и безизходно положение.