Ендокринните заболявания са едни от най-често срещаните заболявания на съвременното общество. Причините за тях са много, като доста често тези състояния остават недиагностицирани за дълго време, поради което състоянието става все по-трудно за лечение с времето.

Днес ще говорим за едно състояние, чиито клинични прояви също могат да заскъснеят, а липсата на контрол може да доведе до различни здравословни проблеми.

Какво е хиперпаратиреоидизъм

Това е състояние, свързано с патологично висока секреция на паратхормон. Хиперпаратиреоидизмът се дължи на повишената секреция на една или няколко от паращитовидните жлези.

Хиперпаратиреоидизмът бива първичен и вторичен. При първичният хиперпаратиреоидизъм една или няколко паращитовидни жлези са с увеличени размери и секретират големи количества паратироиден холмон, което респективно води и да високи нива на калция в кръвта.

Вторичният хиперпаратиреоидизъм е породен от друго предхождащо заболяване, което се характеризира с ниски нива на калций в кръвта. Поради това, паращитовидните жлези започват да секретират повече паращитовиден (парат) хормон, за да се балансират нивата на калций в кръвта.

На какво се дължи първичният хиперпаратиреоидизъм

В 85% от случаите, този тип се дължи на доброкачествено образувание (аденом) на една от паращитовидните жлези. По-рядко, може да става въпрос за разрастване на тъканта на няколко паращитовидни жлези.

Не се изключва и възможността, първичният хиперпаратиреоидизъм да се дължи на злокачествено образувание на жлезите.

На какво се дължи вторичният хиперпаратиреоидизъм

Причината за това състояние може да бъдат: тежка хипокалциемия (дефицит на калций), липса на витамин Д3 или наличие на хронично бъбречно заболяване.

Как се отличава хиперпаратиреоидизмът

При много хора, заболяването в началото преминава незабелязано, като хормоналнит дисбаланс може да бъде установен само от направените кръвни изследвания, рентгенография, ЯМР и др.

Най-честите последващи симптоми са:

- Повишено чувство на жажда и прием на голямо количество течности (полидипсия);

 - Полидипсията често е съчетана с отделянето на голямо количество урина (полиурия);

- Липса на апетит;

- Силно отслабване на телесното тегло. Документирани са дори и случаи на развитие на анорексия;

- Изменения в настроението и психични промени – Пациентите стават апатични и изпадат в депресивни епизоди;

- Регистрират се и резки промени в нивата на кръвното налягане, като при някои болни се проявява и хипертония (повишени стойности на кръвното налягане);

- Нарушават се функциите на бъбреците. В по-късните етапи на заболяването, при недобър контрол на заболяването могат да възникне и нефролитиаза – образуване на камъни в бъбреците;

- Има описани случаи на развитие на остър панкреатит, породен от хиперкалциемията;

- Развиват се анемии.