Пневмония е терминът за инфекция на белите дробове, която може да бъде предизвикана от вируси, гъби или паразити. Симптомите на инфекцията, могат да варират от леки до тежки.

В днешната статия, ще разгледаме различните видове пневмония и ще ви запознаем с клиничната картина на заболяването.

Какво представлява пневмонията

Пневмонията представлява белодробна инфекция на долните дихателни пътища, при която се развива възпаление на единия или и на двата бели дроба. Алвеолите, разположени в белите дробове се напълват със секрет, заради което възникват неприятните симптоми.

Пневмонията се среща под различни форми и се причинява, в повечето случаи, от бактерии или вируси, но не е изключено (макар и рядко) да е причинена от паразити или гъбички.

Какви са видовете пневмония

Класификацията на пневмониите се подрежда по различни признаци:

В зависимост от причинителя:

- Инфекциозни:

 • Бактериални – Могат да бъдат причинени от аеробни или анаеробни, Грам-положителни или Грам-отрицателни бактерии;
 • Небактериални – Те, от своя страна, биват: вирусни, хламидийни, микоплазмени, паразитни, рикетсиозни, паразитни, гъбични.

- Неинфекциозни:

 • Причинени от химични фактори;
 • Причинени от физични фактори.

В зависимост от предшестващи заболявания:

- Първични – Когато няма донни за предишни белодробни или сърдечно-съдови заболявания;

- Вторични – Възникнали, следствие от предхождащо белодробно или сърдечно заболяване.

В зависимост от локализацията на възпалението:

- Алвеоларни – Възпалението е локализирано в алвеолите;

- Интерстициални – Възпалението е локализирано в пространството между капилярите и алвеолите.

В зависимост от това как се е разпространил възпалителният процес

- Лобарни – Обхваща един цял дял на белия дроб;

- Огнищни – Пример такава е бронхопневмонията, при която възпалението тръгва от бронхите;

- Сегментни – Възпалението се разпространява в един или повече сегмента на белия дроб;

- Едностранни/двустранни – Въпалителният процес обхваща само единия или и двата бели дроба.

В зависимост от мястото, на което е възникнала пневмонията:

- Извънболнични;

- Вътреболнични

Други видове пневмонии:

- При пациенти със срив в имунната система;

- Атипични.

Симптоми

Както беше споменато и по-горе, симптоматиката но болестта може да варира от леки сиптоми до по-тежко протичащи. В началните етапи назаболяването се забелязват, обикновено:

 • Кашлица;
 • Повишена температура;
 • Задух, дори и при леки физически усилия;
 • Болка в гърдите, която се усеща при по-дълбоко вдишване и кашляне;
 • Отпадналост и умора;
 • Гадене и повръщане;
 • Липса на апетит;
 • Повишена синливост, особено при възрастни след 65-годишна възраст.

При по-тежко протичаща пневмония, изброените вече симптоми, протичат по-тежко. В допълнение се появяват и други прояви на заболяването, като:

 • Храчки, съдържащи кръв и гной;
 • Учестена сърдечна дейност;
 • Ниски стойности на кръвното налягане

При прегед от лекар се установяват: дребни, влажни, звънливи хрипове, плеврално триене, крепитации. Не е изключено и да не се установи физикална находка при прегледа.