Много хора са изпадали в следната ситуация – стъпване по неравна повърхност, неволно усукване на ходилото и остра болка. В повечето случаи става въпрос за навяхване на глезена.

Разбира се, независимо от травмата, трябва да се консултираме с лекар. Все пак, е добре да сте информирани за травмата, която сте претърпели и да вземете навременни мерки.

Какво представлява навяхването

Ставата осигурява движението на костите една спрямо друга. Повърхността на костите, свързващи се в става са покрити със ставен хрущял. Между двете ставни повърхности се образува синовиалната кухина.

Изброените елементи се обвиват от ставната капсула.

Навяхването всъщност представлява преразтягане на ставната капсула и нейните връзки, без да има нарушаване на анатомичната им цялост.

Вследствие на прилагането на необичайно голяма сила върху ставата, усукването на глезена или невнимателното стъпване, в ставата възниква прекомерно за нея движение и ставните елементи, неспособни да поемат този обем на движение се преразтягат. В по-тежките случаи, може да се наблюдава и частично разкъсване.

При тази травма ставните повърхности не са трайно разместени и след определено време нормалното им разположение и устройство се възстановява.

Близо 90% от навяхванията се получават на външните (латерални) лигаменти. Навяхванията могат да бъдат от първа, втора и трета степен.

Как се третират различните по сила навяхвания

Навяхвания от I степен

Структурната цялост на връковия апарат не е нарушена. В тези случаи, лечението опира до симптоматично третиране на изявите. Прави се компресивна превръзка, препоръчват се нестероидни противовъзпалителни медикаменти и се прилага леден компрес, който да облекчи отока. Препоръчва се криотерапия и кинезитерапия.

Навяхвания от II степен

Установява се увреда на връзковия апарат и механиката на ставата. Важно, при този тип навяхване е глезена да се обездвижи в положение на еверзия (пръстите на ходилото са насочени навън) и лека дорзална флексия (сгъване нагоре).

И в тази степен на навяхване са препоръчителни ледените компреси. Често се препоръчва, кракът да се повдигне нависока, поне в първите три дни след травмата.

Може да се прави стречинг, след консултация с кинезитерапевт и упражнения за мускулите на горната част на тялото, таза и бедрата.

Навяхвания от III степен

При тази степен на навяхване се наблюдава разкъсване на ставни връзки, което води до тотална ставна нестабилност. В зависимост от степента на разкъсване, може да се наложи оперативно лечение.

Рехабилитацията след операцията, може да продължи до 2 месеца, през които се налага крайникът да е имобилизиран, а ходенето трябва  да е без натоварване за съответния крайник и да се осъществява с помощни средства. Добре е да се правят упражнения за пръстите на краката и да се правят умерени упражнения, които да поддържат обема и силата на здравите и имобилизирани мускули.