Алкалната фосфатаза представлява ензим, отнасящ се към групата на хидролазите. Необходим е, за да се извършват успешно реакциите на дефосфолиране, а именно – отделяне на фосфатите от органичните вещества, който процес протича на молекулярно ниво.

Пренасяйки фосфор през мембраната на клетките, фосфатазата има определена постоянна концентрация в кръвта и е показател за нормата на фосфорно-калциевия обмен.

Названието „алкална“ ензимът получава, защото проявява най-голяма активност при наличие на рН на средата в диапазона от 8.6 до 10.1.

Въпреки че алкалната фосфатаза се отнася към най-често срещаните ензими, механизмът на нейното действие не е напълно проучен.

Следва да се отбележи, че в организма на човека ензимът присъства практически навсякъде, във всички тъкани, но е представен в няколко разновидности, като бъбречна, чревна, плацентна, чернодробна и костна.

Що се отнася до кръвния серум, при възрастните фосфатазата е представена с два крайни изоензима, в относително еднакви количества. В костите ензимът се образува в остеобластите, а в черния дроб в хепатоцитите.

Колкото по-висока е активността на едните или на другите клетки, например при костни фрактури или при разрушаване на чернодробни клетки, толкова и нивото на фосфатазата в кръвта е по-високо.

Алкална фосфатаза – норма в кръвта

Що се отнася до нормалното ниво на концентрация на ензима в кръвта, тези показания се колебаят в много широк диапазон, и могат да съставляват от 44 от 147 международни единици в литър кръв /МЕ/л/.

Същевременно следва да се вземе предвид и пола на човека, от който е взета кръвта за изследване, а също и неговата възраст.

При бременните жени този показател може да бъде леко завишен, както също и при тийнейджърите, намиращи се в периода на активния пубертет, но не е признак за някакви отклонения в организма.

Просто това е свързано със сравнително бързите изменения на някои системи за обезпечаване на жизнената дейност, а също и с растежа на костната тъкан и на плацентата.

Освен това показателите на нормалните стойности могат да варират и в зависимост от реагентите, използвани за изследването на кръвта в различните лаборатории, тъй като стандартизирана методика към настоящия момент липсва.

Конкретните показатели се променят, но диапазонът на техните колебания, въпреки това остава незначителен, поради което при определяне на нормата можем да се уповаваме на следните показатели:

• За деца до 10 години – от 150 до 350;
• От 10 до 19 – от 155 до 500;
• За възрастни до 50 години – от 85 до 120;
• За възрастовата категория от 50 до 75 – от 110 до 135;
• За хора над 75 – от 165 до 190;

Тези референтни стойности са указани в международни единици за литър.

Повишена алкална фосфатаза

Когато нивата на ензима за повишени, това почти винаги означава увреждане, или въвличане в някакъв патологичен процес или костите, или черния дроб, или жлъчните пътища.

Основната причина за повишените стойности на ензима са нарушения, свързани с изменения или заболявания на черния дроб.

Понижени стойности

На занижените нива на ензима също трябва да се обръща внимание, тъй като може да са признак на редица заболявания, не по-малко опасни, отколкото при повишени нива на фосфатазата.

Възможни причини, които водят до понижено ниво на ензима са:

• Преливане на кръв в значителен обем;
• Понижаване на функционалните възможности на щитовидната жлеза;
• Недостиг в организма на елементи като магнезий и цинк;