Американски учени установиха, че зловонна миризма на сероводород се отделя не само от развалените яйца, но и при рак на дебелото черво. Има ли този факт практическо значение?

Изследването, въз основа на което се достигна до тези резултати е проведено в Университета на щата Тексас /САЩ/.

Учените установиха, че от клетките на рака на дебелото черво се образуват големи количества сероводород. Освен това се оказва, че това съединение е от съществено значение за растежа и дори за самото оцеляване на злокачественото образувание.

„Раковите клетки обичат сероводорода и се нуждаят от него“ – отбелязва Чаба Сабо, професор от Тексаския университет, автор на изследването. Получените от учените данни показват, че злокачествените клетки използват това вещество за производство на енергия, за размножаване и за проникване в тъканите на организма.

Учените смятат, че при образуването на сероводород взема участие определен белтък с наименованието CBS, който присъства в много големи количества в туморните клетки в сравнение с обичайните. Проведените експерименти показват, че химическото блокиране на този протеин води до значително забавяне на растежа на тумора, докато клетъчният растеж на здравите тъкани останал непроменен.

„По този начин ние открихме нова потенциална мишена за противораковите медикаменти и блокирайки белтъкът CBS ние ефективно можем да борим със злокачественото образувание. “ – посочва Марк Хелман, един от професорите, участващи в изследователската група.

Аналогични резултати били получени при тестовете върху голи мишки. На животните предварително били имплантирани клетки на рака на дебелото черво.

Установило се, че без сероводород, туморът растял с много по-забавени темпове. Освен това се наблюдавало и забавяне на интензивността на ангиогенезата – процесът, при който се образуват нови кръвоносни съдове и който обуславя нарастването на злокачествената тъкан. Това е така, защото новообразуваните кръвоносни съдове осигуряват на раковите клетки кислород и хранителни вещества.

Направеното откритие поразило американските учени и отбелязват, че ако се направи по-задълбочен анализ на този факт, ще бъде идентифицирана неговата логика и здравия му разум.

„Преди милиарди години на Земята не е имало кислород и сероводородът е бил горивото, което е поддържало съществуването на живота. Ето защо образуването на този вид газ от туморните клетки може да се разглежда като възкресяването на древен биохимически механизъм“ – отбелязва Чабо Сабо, автор на изследването.

Направеното от учените откритие предоставя на лекарите и фармацевтичните компании нови възможности за подобряване на терапиите за лечение на злокачествени заболявания.

Американските учени с нетърпение очакват практическото въвеждане на резултатите от проведеното от тях изследване. И се надяват, че след няколко години тяхната научна работа ще издигне „непреодолима стена“ по пътя на канцерогенезата в дебелото черво.