Едни от най-изследваните показатели в клиничната лаборатория са аспартат аминотрансфераза (АСАТ) и аланин аминотрансфераза (АЛАТ). Това са ензими, които се произвеждат от черния дроб и,които участват в метаболизма на аминокиселините.

Повечето от вас, най-вероятно, са наясно, че високите стойности на чернодробните ензими са признак, че черният дроб страда. Има, обаче, и други фактори, от които зависят стойностите на АсАТ и АлАТ.

Каква е ролята на АсАТ и АлАТ

Аспартат аминотрансфераза (АСАТ) и аланин аминотрансфераза (АЛАТ) са ензими от групата на трансаминазите, които имат роля в метаболизма на аминокиселините, които са градивните частици на протеините. Погрешно е схващането, че АсАТ и АлАТ отговарят единствено за чернодробните футкции и се намират вамо в черния дроб.

Тези чернодробни ензиви се намират в различни органи. АсАТ, освен в черния дроб, се намира още в скелетната мускулатура, далака и сърцето. АлАТ-ът, от друга страна, се намира почти, изцяло в черния дроб.

Това означава, че изследването на двете стойности може да даде висока диагностична стойност, не само при чернодробна увреда. При увреждане на съответните тъкани, ензимите се освобождават в кръвта и се покачват, което се вижда от лабораторните изследвания.

Какви са референтните граници на чернодробните ензими

Референтните стойности варират според възрастовата група и пола на изследвания.

За АсАТ:

При деца до 1-годишна възраст: <82 U/L

При деца между 1 и 7 години: <48 U/L

При възрастни стойностите се променят, като:

За жени: <32 U/L

За мъже: <41U/L

За АлАТ:

При деца до 1-годишна възраст: <54 U/L

За жени:  <33 U/L

За мъже: <41 U/L

Какви може да са причините за високите нива на АсАТ и АлАТ

Високите стойности на АсАт, между 10 и 100 пъти над нормата, се наблюдават при некроза за черния дроб – при токсични или вирусни хепатити и отравяния. Покачени стойности, конкретно, на АсАТ, се регистрират при рабдомиолиза, метастази и инфаркт на миокарда.

При по-тежко протичане на инфекциозна мононуклеоза, също могат да се регистрира повишени стойности на този показател. За извънчернодробната билиарна обструкция е характерно временна бързо увеличаване и след това редуциране на стойностите на АсАТ.

АлАт-ът е много чувствителен показател, който се повишава, дори и при минимално чернодробно увреждане. Той може да служи за диагностика на чернодробното заболяване, още преди да има изявена клинична картина.

Макар и рядко, повишение на АлАТ може да се наблюдава и при увреждане на мускулната тъкан и някои отравяния.

Най-добре е, при регистриране на повишени стойности на чернодробните ензими, изследването да се повторя периодично във времето, преди да се определи тежестта на чернодробното увреждане.