Съществуват различни типове кръв

Въпреки че кръвта се състои от едни и същи основни базисни елементи, не всички типове кръв са напълно еднакви. Съществуват 8 различни типа кръвни групи, които се определят според наличието или отсъствието на някои антигени.

Антигените са субстанции, които могат да задействат отговор от страна на имунната система, ако тялото ги приеме за чужди и външни.

Тъй като някои антигени могат да предизвикат остра реакция от страна на имунната система, преди кръвопреливане е много важно да се определи кои кръвни групи с кои могат да се комбинират и да се знае със сигурност кръвната група на пациента.

Системата АВ0

Съществуват 4 основни кръвни групи според наличието или отсъствието на антигените А и В на повърхността на червените кръвни клетки.

- Група А - има само антиген А на червените кръвни клетки (и антитяло B в плазмата);

- Група B - има само антигена B на червените кръвни клетки (и антитяло А в плазмата);

- Група AB - има и двата А и В антигена върху червените кръвни клетки (но нито A, нито B антитела в плазмата);

- Група О - няма нито А, нито В антигени на червени кръвни клетки (но А и Б антитела в плазмата);

Има специфичен начин, по който кръвните групи могат да се съчетават безопасно:

- Кръвна група 0 е универсален донор. Хората от тази кръвна група могат да даряват кръв на всеки.

- Хората от кръвна група А могат да даряват на хора от кръвна група А и АВ;
- Хората от кръвна група В могат да даряват кръв на хора от кръвни групи Б и АВ;
- Хората с кръвна група АВ могат да даряват само на АВ, но могат да получават кръв от всички други кръвни групи;

В допълнение към антигените А и В, има трети антиген, който се нарича Rh фактор (резус фактор), който може да бъде положителен (когато го има) или да отсъства (тогава се казва, че е отрицателен). Кръв с резус фактор отрицателен се дава на Rh-отрицателни пациенти. Кръв с Rh положителен или Rh отрицателен може да бъде прелята на Rh позитивни пациенти.

- Универсалните кръвни донори имат кръвна група 0, отрицателен резус фактор;
- Универсалните дарители на кръвна плазма имат кръвна група АВ, резус фактор положителен;

Кръвните групи и населението

0 положителна е най-често срещаната кръвна група. Въпреки това, при всички етнически групи съотношението между кръвните групи е различно.

Например населението на Иберийския полуостров и Латинска Америка има най-висок процент с кръвна група 0, докато в Азия се отличава високия процент с хора от кръвна група В. При някои пациенти е нужно да се направи по-задълбочен анализ, от това просто да се определи кръвта като АВ0 +/–.

Как се определя кръвната група на детето?

Подобно на цвета на очите, кръвната група се предава наследствено. Дали кръвната ви група ще е А, В, АВ или 0, това изцяло зависи от кръвните групи на вашите родители.

Какви са възможните комбинации?

- Ако и двамата родители имат кръвна група АВ, то при детето възможните кръвни групи са А, В и АВ;

- Ако единият родител е АВ, а другият В, тогава при детето възможните комбинации отново са А, В и АВ;

- Ако единият родител е АВ, а другият е А, възможните комбинации са А,В и АВ;

- Ако единият родител е АВ, а другият 0, възможните комбинации са А и В;

- Ако и двамата родители имат кръвна група В, най-вероятно децата им ще имат кръвна група В или 0;

- Ако единият родител има кръвна група А, а другият има кръвна група В, децата могат да имат групи А, В, АВ и 0;

- Ако и двамата родители имат кръвна група А, децата имат или А или 0;

- Ако единият родител има кръвна група В, а другият - 0, то децата ще имат или 0 или В;

- Ако единият родител има кръвна група А, а другия 0, децата ще имат или А или 0;

- Ако и двамата родители имат кръвна група 0, то и децата им ще имат тази кръвна група;