Лимфомите са злокачествени заболявания, засягащи лимфната система. Те се поделят на Ходжкинови и Неходжкинови. В една от предишните публикации в Lechenie.bg ви разказахме за Ходжкиновия лимфом.

В днешната статия, ще ви разкажем за Неходжкиновия лимфом, неговата патогенеза, клинична изява и лечение.

Да поговорим повече за лимфоцитите

В миналата статия на тема лимфоми, ви разказахме за компонентите и функциите на лимфната система. Днес, ще ви дадем повече информация за един вид кръвни клетки, които стоят в основата на развитието на това заболяване – лимфоцитите.

Лимфоцитите са бели кръвни клетки, произведени от костния мозък. Те са важна част от имунната защита на организма и, по-конкретно, от придобития имунитет. Те се поделят на Т- и В-лимфоцити и NK-клетки.

Т-лимфоцитите координират имунния отговор, участват в защитата срещу бактериите, унищожават клетки, които са инфектирани от туморни клетки и вируси. В-лимфоцитите образуват антитела, които се свързват с патогенните организми и ги разрушават.

Част от В-лимфоцитите имат свойството да запомнят предишните антигени, с които са се срещали и да се активират при повторна среща с тях.

NK-клетките са клетки „естествени убийци“. Те могат да унищожат клетките, които са станали жертва на вируси или са се превърнали в канцерогенни.

Тази, наглед, перфектно устроена система за защита на организма, понякога става дефектна. В някои случаи, лимфоцитите започват да се делят неконтролируемо и да причиняват вреди на организма.

Какво означава диагнозата Неходжкинов лимфом?

При лимфомите, костният мозък започва да произвежда твърде много лимфоцити. В зависимост от начина на протичане, неходжкиновите лимфоми се поделят на такива с ниска степен на малигненост и такива с висока степен на малигненост.

Неходжкиновите лимфоми с ниска степен на малигненост нарастват много бавно. Абнормните клетки, които се наблюдават могат да бъдат Т- или В-лимфоцити или NK-клетки. Неходжкиновите лимфоми с висока степен на малигненост се развиват много бързо и също се различават според вида на лимфоцитите, които се наблюдават.

Симптоми на болестта

Симптомите на Неходжкиновия лимфом не се различават особено от тези на Ходжкиновия тип:

  • Общо неразположение;
  • Уголемен и безболезнен лимфен възел;
  • Загуба на тегло;
  • Липса на апетит;
  • Нощни изпотявания;
  • Упорит сърбеж по цялото тяло;
  • Задух

И др.

Бавноразвиващите се лимфоми остават неразкрити за много дълго време, поради липсата на симптоматика. Диагностицирането при тях, обикновено, става случайно. Бързопрогресиращите, съответно, протичат доста по-бързо и агресивно.

Лечим ли е?

И двата вида Неходжкинов лимфом имат добра прогноза. Те дават мното добър отговор при лечение. При бавнопрогресиращия лимфом има голяма вероятност за повторна изява на болестта, но при агресивният – вероятността за пълно излекуване е по-голяма.

Лечението се съобразява, според състоянието на пациента и се прилагат основно: химио- и лъчетерапия, трансплантация на стволови клетки, имунотерапия и др.