Пълнолетие – може ли да се каже, че от този момент човек става автоматично възрастен? Какви навици и умения показват, че довчерашният тийнейджър вече е съзрял?

Какво е длъжен да умее човек на 18 години

1.Да разговаря с непознати хора

Преподаватели, декани, наемодатели, продавачите в магазина, HR-и, колеги в работата, служителите в банката, здравни работници, шофьори – с всички, с които може да има досег в реалния свят.

Пояснение – повечето от нас учат децата да не разговарят с непознати, вместо да им помогнат да различават лошите непознати от добрите, които са много повече.

В резултат тийнейджърът не знае как да осъществи контакт с чужд човек. И как, с уважение и гледане направо в очите, да го помоли за съвет, помощ или насока, които рано или късно ще му потрябват.

2.Да умее да се ориентира в непозната местност

Да намира пътя и да се ориентира на територията на своя университет, и в района, където прекарва своята лятна практика, и в града, където работи и учи, включително и в чужбина.

Стараем се да водим децата си навсякъде, дори и да могат да стигнат до там сами – с автобус, с колело или пеша. И когато пораснат те не могат сами да намерят пътя, да избират и комбинират различни видове транспорт и начин за придвижване.

Да се справя със своите задължения в училище и да върши работа в срок

Свикнали сме да напомняме на децата, че е време да си пишат домашните – помагаме им да ги подготвят, а понякога го правим вместо тях.

Получава се така, че те сами не умеят да си поставят приоритети и да си разпределят натоварването така, че да успяват с всичко, което им е зададено навреме и без да им се напомня.

3.Да участва в домакинската работа

Повечето от нас рядко молят децата да участват в домакинската работа, тъй като са заети през целия ден – учебната програма и извънкласните занятия оставят малко време за още нещо. Резултатът? Не са способни да се грижат за своите потребности, нито да направят нещо полезно за тези, с които живеят.

4.Да умее да решава проблеми в отношенията с другите

Намесваме се, когато трябва да се изчисти недоразумение, да се урегулира конфликт, да се успокои и за да се въздаде справедливост…

В крайна сметка децата не знаят как да разрешат разногласието, да поемат вината, да намерят изход от спорната ситуация без нашата намеса.

5.Да реагира адекватно на своите успехи и постижения

18-годишният трябва да бъде готов за конкуренция, за строго отношение от учителите и за тежкия характер на ръководителите, когато започне да работи.

Ние винаги сме готови да помогнем на вече порасналото ни дете, когато нещо не е както трябва. Да се уговорим с учителите за отлагане на срока за предаване на проекта, да се застъпим за него пред другите. Но ще разбере ли то в такъв случай, че в живота невинаги става така както иска.

6.Да умее да печели пари и да се разпорежда с тях

Ако младежът не изкарва нищо и получава от нас пари за всичко, което иска, у него не се формира чувство за отговорност към работата, която трябва да върши, включително и пред ръководителите, не е задължително да симпатизира и да проявява снизхождение.

Тези, които живеят за сметка на родителите си, не разбират цената на вещите и не са способни да оценят усилията.

7.Да поема рискове

Родителите разписват за детето целия му по-нататъшен живот, като успешно предвиждат всички подводни камъни и възможни препятствия.

Тогава как то да научи какво е това опит и че е успехът е единствено резултат от опити да се постигне нещо, преживени провали и нови опити.

И че неуязвимостта, а може да се каже и устойчивостта, идват тогава, когато сам поправяш допуснатите грешки.

Децата ни трябва да умеят да правят всички тези неща, без да търсят за помощ родителите по телефона. Ако те звънят, за да питат какво да правят това означава, че не са се сдобили с този важен навик.