Незрелостта на стомашно-чревния тракт на бебетата налага те да потребяват хранителни вещества в лесноусвояема форма.

Най-добрата и най-физиологичната храна за децата до 1 година е единствено майчиното мляко.

Кърменето спомага за нормалния растеж и развитие на детето, повишава имунитетът му към инфекции и много други.

В какво се крие уникалността на майчиното мляко?

Кърмата съдържа специални вещества, предпазващи организма на детето от различни заболявания.

Малкото получава стерилно и топло майчино мляко, а това означава, че рискът от чревни инфекции е минимален. И процесът на храносмилане протича в по-благоприятни условия.

Съставът, свойствата и количеството на кърмата се променят през целия период на кърменето.

Те са в зависимост от здравословното състояние на майката, начинът ѝ на хранене, режима, годишния сезон и потребностите на бебето. И най-важното – млякото на всяка майка „се настройва“ според детето.

В края на бременността и в първите 3-4 дни след раждането се отделя коластра. Гъста лепкава течност с жълт цвят.

От 4-ти 5-ти ден – преходно мляко, а от 2-3-та седмица след раждането – зряло мляко.

В кърмата се съдържат около 100 хранителни и биологично активни компоненти, характерни за човешкия организъм. Най-важните са белтъци, мазнини и въглехидрати.

В кърмата се намират в идеалното за усвояване от детския организъм съотношение – 1:3:6, докато в кравето са 1:1:1.

Сред тях най-голяма биологична специфичност притежават белтъците и съдържащите белтъци компоненти – хормони, ензими, специфични и неспецифични защитни фактори.

Коластрата, за разлика от зрялото мляко, е по-богата на белтъци, соли и витамини, левкоцити и специфични телца.

Но съдържа по-малко лактоза, мазнини и водоразтворими витамини. Телцата в коластрата са специфични клетки с неправилна форма с многобройни малки мастни краища.

Белтъците се състоят основно от серумни белтъци – глобулини и албумини.

Казеинът се появява в преходното мляко от 4-ти 5-ти ден на лактацията и е само 20% от всички белтъци, мазнините в коластрата са по-малко, отколкото в преходното и зрялото мляко.

Коластрата обаче е с по-висока калоричност от зрялото мляко, което е много важно в първите дни от живота на детето.

Също така  е с високо ниво на имуноглобулините и на множество други защитни фактори.

Затова и коластрата се смята не само за хранителен продукт, но и за лекарство-модулатор за развитието на детето.

Преходно мляко започва да се отделя от 4-5-тия ден след раждането. Богато е на мазнини, а по състав вече се доближава до зрялото мляко.

Зрялото мляко се появява към края на 2-та седмица. В процеса на кърмене обаче неговият състав също се променя.

Така, например в началото на кърменето, млякото е по-течно, а към края – по-мазно и гъсто.

В стомаха на детето майчиното мляко се разпада до по-малки структурни единици, отколкото млякото на други бозайници.

Важно е и, че то постъпва от майката към детето с телесна температура, почти стерилно.

Съдържа и бактерицидни вещества, в частност имуноглобулини, лизоцим, лактоферим, алфа-2-макроглобулин и др.

Всички основни съставки на майчиното мляко са абсолютно неантигенни по отношение на детето.

Кърменето спомага за формирането на контакта на детето с неговата майката, което е много важно за развитието на неговата психика.

Зрялото женско мляко има най-ниското съдържание на белтък, в сравнение с млякото на всички останали бозайници.