Редовното ходене на театър и на изложби понижава риска от преждевременна смърт в напреднала възраст, установиха британски учени. Това е свързано с физическа активност, социално взаимодействие и умствена активност.

Пасивното изкуство благодат за здравето в напреднала възраст

Ходенето на театър или на изложби всеки месец понижава риска от преждевременна смърт при хора в напреднала възраст, твърдят от Университетския колеж на Лондон. Но защо се случва така, засега не е ясно. Своите доводи учените излагат в статия в рецензирано медицинско издание.

Днес редица изследвания показват, че участието в културни мероприятия или интересът към какъвто и да е вид изкуство е полезно за профилактика и облекчаване на редица състояния, от депресия и слабоумие до хронични болки.

Предполага се, че тези занятия могат да повлияят и на продължителността на живота, да се понижи нивото на стрес и да се увеличи запаса от емоционални ресурси.

Освен това, изкуството стимулира мисловната и социалната активност, като така се понижава риска от самота.

Не само създаването на изкуство е полезно

В преобладаващия брой изследвания, посветени на влиянието на изкуството върху здравето, става въпрос за активната роля на човека в изкуството.

Само няколко изследвания разглеждат пасивния интерес – посещение на музеи, концерти и изложби. Тези научни трудове, обаче анализират данни от жители на скандинавски държави, и не е ясно дали се отнасят за всички останали.

В продължение на 14 години учените наблюдавали почти 7000 доброволци на възраст над 50 години. Към края на изследването 1/3 от тях починали.

В рамките на наблюденията участниците съобщават колко често посещават театър, опера, изложби и други културни мероприятия.

Също изследователите отчитали множество фактори, които касаят здравето на участниците – кръвно налягане, хронични заболявания, вредни навици, психични разстройства, острота на зрението и на слуха и техния социален живот – членство в благотворителни организации, срещи със семейството, ходене на църква.

Тези от тях, които поне веднъж седмично посещавали театри, картинни галерии и други места на изкуството били с 14% по-нисък риск от преждевременна смърт.

За тези, които правели това минимум веднъж месечно, рискът от преждевременна смърт се понижил с 31%. Тези стойности са получени след отчитане на други фактори, които биха могли да повлияят на продължителността на живота, отбелязват изследователите.

Основна част от връзката между интереса към изкуството и дълголетието учените обясняват с въздействието върху когнитивните способности, стимулиране на социалното взаимодействие и физическата активност.

За дълголетието способства пасивното изкуство над 65

Ефектът се проявява независимо от пола. Значим фактор е и възрастта – посещението на културни мероприятия способствало за дълголетие на хора над 65-годишна възраст, на по-младите не оказвало влияние.

Социалното положение нивото на образование и благосъстоянието също не повлияват резултатите.

Изследователите подчертават, че да се говори за причинно-следствена връзка би било пресилено. Вероятно съществуват неуточнени фактори, обуславящи тази връзка между любовта към изкуството и дълголетието.

За да се разбере на какво се дължи тази връзка, са необходими още изследвания. Резултатите като цяло показват, че е важно и в бъдеще да се изучава влиянието на новите социални фактори върху здравето.

Достигането на преклонна възраст - повече от лесно с изкуство

Можем ли да си представим, че разпространен и достъпен ресурс може да увеличи продължителността на живота? Това не е магия, а реалност. Изследователите задълбочават знанията в посока полза от изкуството за здравето и повдигат важни въпроси за по-нататъшни изследвания.

Също отбелязват, че не са разглеждали случаи, когато участниците посещават едновременно културни мероприятия, и самите те са създатели на изкуство, за това не може да се каже как това хоби в комбинация с пасивния интерес се отразява на продължителността на живота.

Освен това те изучават влиянието на интереса към изкуството само на по-възрастни хора. Възможно е наблюденията върху по-млади хора както и техният интерес към изкуството да влияе на продължителността на живота в бъдеще.

Това създава нещо като предизвикателство за учените, които следва да проучат как интересът към изкуството може да се отрази на здравето в средна и напреднала възраст, както и на вероятността от преждевременна смърт и дълголетие.