Според наскоро проведено проучване физическата връзка между майката и детето е много по-дълбока, отколкото досега се смяташе. И се изгражда още по време на бременността, когато майката е всичко, от което се нуждае развиващият се плод.

Майката му осигурява подходяща температура и хранителни вещества за съществуване. А нейното сърце с постоянния си сърдечен ритъм въздейства успокояващо на фетуса.

Физическата връзка между майката и плода се осъществява посредством плацентата – орган, изграден от клетките на жената и нейния фетус, чрез който се извършва обмен на хранителни вещества, газове и отпадъчни продукти от жизнените функции на бебето.

Клетките могат да мигрират през плацентата и продължат своето съществуване в много органи на тялото на майката, като бели дробове, щитовидна жлеза, мускули, черен дроб, сърце, бъбреци и кожа.

Те могат да послужат за обновяване на тъканите на жената, за предотвратяване на различни аномалии на имунната система и дори учените смятат, че действат профилактично срещу ракови заболявания.

Изследователите, провели проучването, са изненадани от направеното от тях откритие, че клетки от един човек могат да се интегрират в тъканите на друг.

Според тях, хората сме свикнали да мислим себе си като напълно самостоятелни индивиди, но наличието на тези чужди клетки изглежда, че опровергава това доскорошно вярване.

Учените предполагат също така, че ние сме носители на клетки, хромозоми или клетъчни органели от други хора. Но най-забележителното откритие, направено в новото изследване е, че клетки от други лица бяха открити в мозъка.

По време на проучването учените установили, че мъжки клетки, тоест с Y хромозома, са идентифицирани в главния мозък на жени и при някои дори са оцелели в продължение на няколко десетилетия.

Засега само се предполага, че те биха могли да оказват влияние по някакъв начин на останалите.

Въпреки това мъжки клетки били идентифицирани по-често в мозъка на жените, които страдат от болестта на Алцхаймер, което дава основания за съмнението, че те може би са свързани със здравето на мозъка.

На повечето от нас може да ни изглежда странно, че притежаваме клетки от други хора в тялото си, защото сме свикнали да вярваме, че всеки от нас е уникално същество.

Дори в тази връзка, може би, трябва да се запитаме можем ли да определяме нашите действия и решения като самостоятелни, при положение, че в тялото ни – в тази сложна страктура, живеят и функционират клетки на други хора.

Но смесването на клетки от генетично различни индивиди изобщо не е необичайно. Това състояние се нарича химеризъм и това наименование произхожда от името на огнедишащата Химера от Гръцката митология – същество, чието тяло било в едната си част на змия, на коза и на лъв.

Естествено срещаните химери са далеч по-малко зловещи все пак като например мухъл и корали.
Микрохимеризмът представлява постоянно присъствие на няколко генетично различни клетки в организма.

Този феномен е бил забелязан при хората преди много години, когато били открити клетки, съдържащи мъжка Y хромозома, в кръвта на жените след раждане.

Тъй като тези клетки са генетично мъжки, те няма как да са собствени на женското тяло и най-вероятно произхождат от техните синове.

В това ново изследване, учените установили, че микрохимерните клетки не само циркулирали в кръвта на жените, но били идентифицирани и в техния главния мозък.

Те изследвали мозъка на починали жени за наличието на клетки, съдържаща Y хромозома. Изследователите открили такива клетки в над 60% от мозъчната тъкан и в почти всички области на мозъка.

Тъй като болестта на Алцхаймер е по-често срещана при жените, които са имали многоплодна бременност, учените подозират, че при тях броят на фетални клетки ще бъде по-голям в сравнение с тези, за които не е имало доказателства , че страдат от неврологично заболяване.

Но резултатите от изследването опровергали тези предположения - жените, страдащи от Алцхаймер и се оказало точно обратното – представителките на нежния пол с това заболяване имали по-малко фетални клетки в мозък