"Болестта на замърсени ръце" е общо наименование на множество от инфекциозни заболявания, които се предават чрез ниска хигиена на ръцете.

Причините за "болестта на мръсните ръце" са вируси (хепатит A, полиомиелит, вирусна диария), бактерии (коремен тиф, дизентерия), паразити (амебна дизентерия, ентеробиаза).

Основният източник на чревни инфекциозни болести са хора, които са заразени с болестта.

Най-често те разпространяват тези болести, след като използват тоалетната за дефекация или уриниране и след това не си измият хубаво ръцете с топла вода и сапун.

Сред най-известните болести на мръсните ръце са хепатит А, коремен тиф, дизентерия. Веднъж разпространени от своя преносител, тези болести могат лесно да бъдат прихванати от индивиди с леко отслабена имунна система.

Различните вируси и бактерии могат да са причина за множество кожни, дихателни и чревни заболявания. Болестите на мръсните ръце се предават много лесно чрез замърсени предмети, а не само чрез директен контакт или използване на обща тоалетна.

Потенциални преносители на тази група болести могат да са дръжки на врати, кухненски прибори, кърпи за баня, дрехи, играчки, книги и много други.

Правила за избягване заразяването с болестите на мръсните ръце:

- Ръцете трябва да се измиват преди хранене, преди и след използване на тоалетната и в други подобни ситуации. Ако измиването на ръцете не е непосредствено осъществимо (поради липсата на условия например) да не се докосва устата, носа или очите за да не бъдат заразени от замърсените пръсти, докато не бъдат ръцете старателно измити.

- Измиването на ръцете със сапун и течаща вода е много важна превантивна мярка. Дланите служат като пряк и косвен път за предаване на инфекциозни болести и тяхното измиване намалява риска човек да разпространи зараза към други хора.

- Не използвайте обикновен сапун в обществени тоалетни и други подобни места, защото той може да съдържа микроорганизми причинители на инфекциозни заболявания по повърхността. Поради това е необходимо в такива места да използвате течен сапун в затворена опаковка.

- За да избегнете заразяване на места, където се мият много хора, не използвайте обикновени кърпи, а само хартиени салфетки. Друга възможност е да оставите ръцете да изсъхнат сами.

- От епидемиологична гледна точка, сухите повърхности са по-безопасни от влажните. Също така металната повърхност позволява оцеляването на по-малко инфекциозни микроби. Също така, изложените на слънце предмети са по-безопасни от тези, които са били държани на сянка.

- Да се консумира само храна, чийто произход е ясен и при производство на която са спазвани определени санитарно-хигиенни условия. Същото се отнася за процесите на транспортиране, съхранение, обработка и сервиране.

- Силно замърсени предмети трябва да бъдат дезинфекцирани или унищожени по съответния начин.

Децата, като група от населението, могат да бъдат считани за уязвима категория, когато става въпрос за разпространение на инфекции по фекално-орален път поради техните психологични и физиологични характеристики.

На възраст от 1 до 5 години децата опознават света, което често е причина за поглъщане на вредни микроорганизми, а също така е рискова и тенденцията да се консумират по-малки хранения по-често през деня.

Така вероятността да се попадне на заразена храна е по-голям. Когато тръгнат на училище, децата за първи път започват да носят сами отговорност за хигиената си и това в началото е трудно за тях.

В новата училищна среда те вече не разчитат на постоянната грижа на родителите си.

Хигиенни мерки при децата

- На първо място е нужно да се постави добра основа от възрастни, които трябва да покажат добър модел на хигиенно поведение, от което децата да се поучат.

- В детските градини и училищата трябва да има задължително достъп до топла вода в тоалетните, течен сапун или дезинфектанти за ръце и отделни тоалетни за момчета и момичета, които ще ги насърчават да ги използват по-често.

Важно е също да се следи дали малчуганите спазват определените правила за лична хигиена след посещение на тоалетната и да се насърчават в добри навици.

- В ситуации на повишен риск от инфекции трябва да се следи децата да използват само салфетки за еднократна употреба и после да ги унищожават правилно.

- Редовно да се следи за правилата при приготвяне на храна и да се инспектира нейния произход.

- Осигуряване и подобряване на възможностите за децата да купуват и консумират качествена храна дори и извън сградата на училището.

- Осигуряване на по-големи улеснения за контрол в двора на училището и в близост до училища, където децата купуват готови храни.

- Непрекъснат контрол на работните повърхности, където се приготвя храна.

- Редовни и засилени мерки за хигиена на мебелите.

- Контрол на отпадъчните материали, оставаща след храненето на децата в детските градини и училищата.