Какво е това комплекс за превъзходство?

Това е просто защитен механизъм на психиката, при който човек често крие мисли за собствената си непълноценност.

Хората с подобен недостатък са високомерни, враждебно се отнасят към своето обкръжение, обикновено са войнствено настроение.

И този комплекс може сериозно да навреди на отношенията между хората.

Причини за комплекса

Всички комплекси създават проблеми на човека и неговото обкръжение.

И подобен комплекс също е неприятен и за околните, и за самия човек.

Хората с този недостатък се стремят постоянно да властват над другите.

И съвсем не е важно, че това е само външно проявление.

Този комплекс се формира още в детството.

Ако детето постоянно се поставя над другите, внушават му, че е най-красиво и умно, постоянно го хвалят и то незаслужено.

Смята се за център на Вселената в семейството, то постепенно развива комплекс за превъзходство.

То се стреми да потиска всички, да присмива над другите деца, да манипулира.

Подобен комплекс често е тясно свързан с комплекс за непълноценност.

Затова комплексът за превъзходство може да се развие и при човек, който в детството е бил унижаван.

В този случай детето се стреми да се самоутвърди, заради доминирането, унижаването на по-слабите.

При този човек могат да се проявят следните качества – презрение към другите, егоцентризъм, нарцисизъм.
Човек се стреми да се докаже на себе си и на другите, че е най-достоен.

И комплексът за превъзходство е само маска.

Симптоми на комплекса – как да се разпознаят?

Как се проявява този комплекс?

Много лесно се разпознава.

Ето ги и основните симптоми:

• Снизходителен тон;
• Насмешка и презрение в гласа;
• Високомерие;

• Ритмични движения с пръстите на кръстосаните ръце;
• Увереност в собствените сили, привлекателност и красота;
• Желание за решаване на проблеми за сметка на другите;

Ако този комплекс се е развил, заради комплекс за непълноценност, то човек ще страда от необосновани гневни изблици, ревност и ярост, създаване на чувство за вина у другите, постоянни колебания в настроението.

Освен това е възможно проявление на следните симптоми на комплекса:

• Желание за преодоляване на трудностите, а не за победа над тях;
• Използване на измама;
• Използване за собствена изгода на хора с ниска самооценка;
• Недостиг на смелост при вземане на решения;

Разбира се, възможни са и други симптоми на комплекса, тъй като всеки човек е уникален.

Но основните признаци са такива, каквито е посочено по-горе.

Негативни емоции и проблеми, които възникват заради комплекса

Въпреки че човек с подобен комплекс се стреми да властва над другите, за да се покаже в по-добра светлина, дори получавайки желаното рядко изпитва удовлетворение.

Това е комплекс, който носи проблеми и на околните, и на самия човек.

Човек с подобен проблем постоянно се стреми да докаже на себе си и на другите своето превъзходство.

Вместо да живее пълноценен живот губи много време и сили за утвърждаване на себе си и на собственото си превъзходство.

Как да се избавим от комплекса за превъзходство?

Комплексите ни пречат да живеем пълноценно и затова следва да се опитаме да се избавим от тях.

Ето няколко съвета:

• Важно е да осъзнаем, че всеки човек е ценна личност, и всеки е важен за своите роднини, близки и приятели.

Затова няма смисъл да си слагаме маската на превъзходството;

• Трябва да престанем да се състезаваме с другите – по-добре да не съперничим, а да си сътрудничим.