Не можете вече да намерите общ език с вашето дете, което е в юношеска възраст?

Вероятно ще ви бъде полезно да узнаете какво е характерно за поведенческите реакции в тази възраст.

Реакция на еманципация

Проявява се стремеж за освобождаване от опеката, контрола, покровителството на по-възрастните – роднини, учители, възпитатели, наставници и изобщо от по-възрастното поколение.

Проявленията на тази реакция са много разнообразни и се усещат във всекидневното поведение на тийнейджъра, в желанието му винаги и навсякъде да постъпва по свой начин, да бъде самостоятелен.

Реакция на групиране с връстниците

За малките деца е характерно да се чувстват, привлечени от по-възрастните и от техните връстници. Тийнейджърите, напротив, обикновено почти инстинктивно се групират с хора, които са приблизително на тяхната възраст.

Юношеските компании, образно казано, преминават през цялата история на човечеството от първобитното общество и древна Спарта до съвременните геймъри.

Хоби реакция

Макар че не всички хора в зряла възраст нямат някакво хоби, то за подрастващите увлеченията са изключително важни. Юношеската възраст без тях е подобна на детството без играчки.

Като се изхожда от мотивите на тийнейджърите могат да се отделят следните типове хобита:

• Интелектуално-естетични хобита – свързани са със задълбочен интерес към любимо занимание – музика, рисуване, компютри и т.н./ Към тази група се отнасят и юношите, на които им харесва да изобретяват или конструират нещо.

Нерядко подобни занимания за другите, особено за възрастните, изглеждат ненужни и странни. Но за самия подрастващ те са изключително интересни и важни. Погълнати от увлекателното за тях занимание, юношите понякога оставят на заден план образованието си и останалите дейности и почти цялото си време посвещават на любимото си занимание.

• Телесно-мануални увлечения – свързани са с намерението на тийнейджъра да укрепи своята сила, да придобие ловкост или някакви изкусни умения. Това включва заниманията с различни видове спорт, а също и със стремежа на юношата да се научи да майстори нещо с ръцете си – да бродира или плете, да управлява автомобил или мотоциклет.

• Егоцентрични хобита – всякакъв род занимания, при които тийнейджърът се оказва в центърът на внимание на хората. Най-често юношите се увличат по танци, пеене, понякога и по спортни съревнования – и по всичко онова, което дава възможност за изяви пред публика, като върху тях се съсредоточава всеобщото внимание.

Към това може да се отнесе и интересът към екстравагантни дрехи, привличащи всеобщите погледи.

• Хазартни увлечения – игрите на карти, залози на футболни мачове, различните видове залагания на пари, тото и т.н. Видовете интереси могат да се изменят, но всичко това се определя като хазарт.

• Информативно-комуникативни хобита – проявяват се като жажда за получаване на нова информация, неизискваща никаква интелектуална обработка, а също като потребност от множество повърхностни контакти, осигуряващи възможност тази информация да се обменя.

Многочасови празни приказки със случайни приятели, изпращане на огромно количество СМС- и e-mail съобщения, прекарване на много часове пред телевизора или безкрайни компютърни игри, чатове във Фейсбук, произволно разглеждане на снимки от профили на приятели и непознати в социалните мрежи – това е същност на този вид увлечения.

Реакция на опозиция

Може да бъде предизвикана от прекомерни претенции към детето, непосилно за него натоварване – изисквания да бъде отличен ученик, да постига успехи в някакви занимания като например музика, спорт или в някаква друга сфера.