Американски учени предлагат нов метод за диагностика на рак. Те твърдят, че ако започне да се използва в медицинската практика, може да се преустанови назначаването на биопсия.

Ефективността при откриване на рак в ранни стадии е 3 пъти по-високо, отколкото при анализ на фрагменти туморни тъкани.

Заместват биопсията само с вземане на кръв

Методът вече е тестван на лабораторни животни – сега изследователите се подготвят за клинични изпитвания. 

Предложеният нов от учени от Университета на Мичиган се определя като прекрасна алтернатива на биопсията, която никой не обича.

В рамките на изследването се извършва анализ на туморни клетки, присъстващи в кръвообращението – изчислено е, че само за 1 минута туморът отделя в кръвообращението до 1000 клетки.

При изследването им може да се установи и какъв е видът образувание. 

Методът има редица ограничения. В някои случаи, дори при рак с метастази, туморни клетки в кръвта отсъстват и затова е невъзможно да се направи диагностика.

Учените обаче отбелязват, че чувствителността на диагностичния метод е много висока и затова диагноза може да се постави, дори и в най-безнадеждните случаи.

Важен момент е начинът на вземане на кръв или по-скоро устройството, което го прави.

Предполага се, че болният трябва да го носи известно време – за този период ще има възможност да се вземе кръв, съдържаща туморни клетки, подходящи за изследване.

Защо кръвни изследвания вместо биопсия

Биопсията е доста неприятен метод, макар и доста информативен, дори незаменим при множество заболявания, сред които и онкологичните.

Но е доста травматичен, тъй като се взема цяло парче тъкан, макар и малко, което се изпраща за анализ в лаборатория.

Въз основа на анализа се преценява дали изобщо става въпрос за сериозно заболяване, ако такова все пак се установи какво е и колко е напреднало.

А предлаганият от американските учени нов метод би спомогнал за избягване на тази неприятна за повечето хора процедура.

Но изследванията все още са на етап експерименти с лабораторни мишки, а авторите само предполагат как би се приложил този метод в медицинската практика.