Лактът е сол на пикочната киселина, маркер за обезпеченост на тъканите с кислород и непряк показател за киселинността на кръвта.

Лактат – това е?

Междинен метаболитен продукт в процеса на превръщане на глюкозата в пируват – пировинена киселина, под действието на ензима лактатдехидрогеназа при отсъствие на кислород.

Източници на лактат в низходящ ред

• Мускули;
• Кожа;
• Еритроцити;
• Главен мозък;
• Черва;
• Левкоцити;
• Тромбоцити;

Недостигът на кислород в тъканите активира процесите на синтез на лактат – достъпен, но неефективен процес на синтез на енергия, само 2 молекули аденозинтрифосфат от един цикъл.

Количеството лактат в кръвта е минимално, тъй като напълно се разгражда в черния дроб – в цикъла за синтеза на глюкоза, гликоген и енергия, и в бъбреците – екскреция с урината или образуване на глюкоза.

Остатъците могат да се неутрализират в сърдечния мускул – миокарда, и в други органи. Анормалното образуване на лактат или неспособността на черния дроб да го преработва води до подкисляване на вътрешната среда на организма и лактацидоза.

Концентрацията на лактат в кръвта зависи от скоростта на неговия синтез и преработването в черния дроб. Натрупването в мускулите предизвиква чувство за мускулна умора и болка.

Повишаването на лактата в кръвта е характерно за състояния, съпровождащи се с недостиг на кислород в тъканите. Във всеки отделен случай причината е индивидуална.

Хиперлактатемия – състояние с повишено ниво на лактата в кръвта над 3 милимола на литър.

Лактатацидоза

Форма на метаболитна ацидоза – прекомерно ниско ниво на pH във вътрешната среда на организма с натрупване на лактат в кръвта над 6 милимола на литър и понижено рН.

Това състояние е опасно за живота – при болните от захарен диабет 50% от случаите на лактацидоза завършват фатално.

Лечение с препарата метморфин повишава риска от това състояние в съчетание с тежко протичане на захарен диабет, бъбречна недостатъчност, тежка сърдечна недостатъчност.

Видове лактатацидоза

• А /аеробна/ - нарушено постъпване на кислород през белите дробове, причини – шок /травматичен, хиповолемичен/, инфаркт на миокарда, сърдечна недостатъчност, оток на белите дробове.
• В /анаеробна/ - при нормална оксигенация на тъканите, също я определят като метаболитна – при патологии на обмяната на веществата в черния дроб, бъбреците, при захарен диабет, СПИН.
- В1 – при вече съществуващо метаболитно заболяване;
- В2 отравяне с лекарства или други вещества;
- В3 вродени нарушения на обмяната на веществата;

Лечението на лактацидозата трябва да се извършва в съответствие с причината, която я е предизвикала – при хронична бъбречна недостатъчност е необходима диализа – пречистване на кръвта в изкуствен бъбрек, при захарен диабет е необходимо изключването на метморфина и започване въвеждането на инсулин.

Едновременно е необходимо да се нормализират параметрите на вътрешната среда.

Причини за повишение на нивата на лактат в кръвта

Основната е понижаване на рН и повишаване на киселинността на вътрешната среда:

1. Хронични заболявания на белите дробове, дихателни нарушения;
2. Заболявания на системите на кръвта и на кръвообращението;
3. Застой на кръвта в големия или малкия кръг на кръвообращение – сърдечна недостатъчност, шок, инфаркт на миокарда, тромбоза на белодробната артерия;
4. Понижено количество хемоглобин в еритроцитите и анемия, нарушена връзка на хемоглобина с кислорода – отравяне с въглероден оксид, цианиди, нитрати;
5. Нарушен процес на метаболизма в тъканите, в резултат на което стават неспособни да използват кислород – увреждане на клетките с повишена или понижена температура, тежки инфекции, сепсис и септичен шок.