Най-разпространените андрогени в мъжкия организъм са тестостерон и дихидротестостерон – ДХТ.

Отричат потискането на тестостерона с хапчета при рак на простатата

При рак на простатата се назначава терапия за понижаване на нивата на тези хормони, защото се смята, че може да доведе до забавяне на растежа или дори до намаляване на туморите на простатата.

Учените анализирали 155000 случаи на рак на простатата и установили, че тези, които се подложили на андроген-депривационна терапия, са с 20% по-висок риск от деменция и с 14% по-висок от болестта на Алцхаймер през следващите 10 години.

Рискът се увеличавал с нарастване на дозите на андроген-депривационни препарати.

Водещият автор на изследването от Университета на Пенсилвания смята, че резултатите показват, че когато ракът на простатата е локализиран, андроген-депривационната терапия, вероятно, не е най-добрият вариант за лечение.

Учените съсредоточават своето внимание върху мъже на възраст 66 години и по-големи, които в периода 1996-2003 г. са с диагноза локализиран или разпространен рак на простатата.

За мъжете наблюдения се провеждали до 2013 г. От 154089 души, взели участие в изследването, 62 330 се подложили на терапия за потискане на тестостерона и неговите производни 2 години след поставяне на диагнозата.

Деменция и Алцхаймер от лечение на рак на простатата

В край сметка се установява, че при 13,1% от мъжете, преминали терапия, и при 9,4% непреминали такава през този период на наблюдения била поставена диагноза болест на Алцхаймер.

По аналогичен начин, при 21,6% от тези, подложили се на антихормонална терапия и 15,8% от непреминалите я, били открити други форми на деменция.

Рискът нараствал с увеличаване на дозата – мъжете, получили от 1 до 4 дози андроген депривационна терапия, били с 19% по-висок риск от развитие на болест на Алцхаймер. А тези с 8 или повече дози вероятността от възникване на невродегенеративното заболяване с 24% и с 21% от старческо слабоумие.

Предходни изследвания също с резултатите започват да налагат тезата, че борбата с мъжките полови хормони против рак на простатата може да се окаже пагубна за мъжкия организъм.