Личностна криза е прието да се нарича проломен момент в живота на човека. През този период осъзнава, че не е постигнал нищо значимо и всичко би могло да бъде по-добре.

На човек му се струва, че вече е стигнал своя таван и не са възможни повече положителни промени. Важно е да се разбира, че кризата на личността това не е края на живота, а преход към друго, по-качествено ниво.

Само този начин на мислене позволява да не се стигне до затваряне в себе си. Ефективни съвети помагат за преодоляване на личностната криза с извличане на максимална полза.

Как се разпознава кризата на личността

Когато започне личностна криза, човек желае да промени всичко – начин на мислене, отношение към себе си, към света и стил на обличане.

Разпознаването на преломния момент е възможно по характерни признаци – рязко понижаване на самооценката, поява на огромно количество комплекси. Възниква усещане за безпомощност, което може да прерасне в депресия.

В момент на личностна криза се прави преоценка на възгледите. Всичко, което в миналото е било важно, сега губи стойност. Обикновено такива промени са плашещи, това е характерна особеност на човешката психика.

Има няколко фази на личностна криза, границите на които са много размити. Затова е трудно да се разбере кога елементарният проблем може да стане повод за душевни страдания.

За да можем да извлечем ползи от личностната криза, следва да разбираме какво се случва. Единствено осъзнаването на проблема помага за намиране на решение и за излизане на ново ниво. Не следва да бягаме от своите преживявания, а трябва да се изправим пред своя страх.

Това помага за намиране на опора, която да помогне за преодоляване на кризата. Подобни преломни моменти са норма, те са признак, че личността се развива и се променя начинът на мислене.

Промяна на насоката на ежедневието  

За да се разсеем от страданията и тревогите, следва да променим дневното си разписание. Желателно е да присъстват стресови ситуации, които ни изваждат от зоната на комфорт:

  • Ранно ставане;
  • Сутрешна тренировка;
  • Справяне с вредните навици.

Добре е да си създадем изкуствени изпитания – те тренират моралната издръжливост и помагат за промяна на стандартния начин на мислене.

С полза за емоционалното здраве

По време на криза присъства постоянно напрежение, което може да доведе до нервен срив. Затова следва да се научим бързо да отпускаме, с цел възстановяване на душевния баланс.

Универсална рецепта не съществува. На някои помага билков чай, други се справят с негативни емоции с помощта на спорт.

Следва да намерим начини за намаляване на емоционалното напрежение. Когато почувстваме, че тревогите напълно ни погълнат, следва да пренасочим вниманието към нещо по-приятно.

Бъдете по-снизходителни

В период на личностна криза начинът на мислене на човек се променя, характерна за него е прекомерната самокритичност. Но е важно да се разбира, че в така създалата се ситуация вината е ничия – това е задължителен етап от личностното развитие на всеки човек.

„Вътрешният критик” ни кара да се концентрираме върху негативните моменти, и кризата може да продължи доста дълго време.

Разиграване на различни сценарии

Ако ви се струва, че животът ви е навлязъл в задънена улица, опитайте да разиграете различни сценарии за неговото развитие. Мислено сменяйте професията, поставяйте си нови цели, мечтайте. Не сдържайте полета на фантазията.

Това упражнение помага да разберем какво всъщност искаме. Вслушвайте се в своите усещания и се постарайте да определите какъв житейски сценарий, ще предизвика у вас най-много положителни емоции.

Да намерим нови приоритети

С течение на времето начинът на мислене и житейските приоритети е възможно да се променят. Но да се откажем от предишните ценности е трудно, тъй като на тях е била посветена определена част от живота.

Много е важно да приемем факта, че се случват вътрешни промени. Дори и новите ориентири да изглеждат напълно чужди, не трябва да бързаме да ги отричаме.

Пред нас е нов етап от живота – това е естествена част от развитието, а не предателство на предишните ценности.