Паметта е едно от най-удивителните свойства на човешкия организъм, която отговаря за процеса на обучение, формиране на навици, спомени, умение за използване на получените знания.

По време на радостното очакване страда процесът на запомняне на информация.

С настоящата статия подготвихме съвети за подобряване на паметта по време на бременност.

Паметта

Всеки човек е уникален по своята природа.

Различия съществуват във възможностите на организма – някои по-бързо запомнят, други по-бавно.

Съветите са като инструкция за жени за подобряване на паметта по време на бременност и за максимално ефективно използване на получените знания.

Бременност – изменения в организма

Бременността предполага пренастройка на женския организъм на всички нива – физиологично, биохимично, психоемоционално и когнитивно.

Промените се извършват, за да се осигури нормално прогресиране на бременността, растежа и развитието на плода.

Вниманието на жените се насочва вътре към самите тях.

Формира се умение да се вслушват в състоянието си, за проследяване на промените в организма.

Събитията наоколо минават на втори план, отстъпват място на усещанията на бременната.

Плацентата удря в главата

Акушер-гинеколозите и бременните често използват фразата „плацентата удари в главата“.

Т.нар. детско място е склад за синтез на хормони, влияе на когнитивните функции на мозъка и на паметта.

В резултат много жени при бременност се затрудняват с изучаването на нов материал, забравят какво са планирали за деня.

Какви са начините за подобряване на паметта по време на бременност?

1. Избор на метод за запомняне

По начин за възприемане на информация, специалистите разграничават няколко типа хора:

• Визуали

Възприемат информация предимно чрез зрителните органи.

• Аудиали

Най-добре възприемат със слуха.

Аудиокниги, лекции, видеосюжети без изображения помагат без усилия за запомняне на информация.

• Кинестетици

Това са хора, за които основният път за получаване на информация е чрез сетивните органи.

• Дискрети

Рядко срещащи се хора, които добре запомнят цифри и дати.

Тази класификация позволява определянето на оптимален начин за получаване и възприемане на информация.

Но монотипи – хора, които възприемат информация само по един начин, се възприемат рядко.

Въздействието на тактилните органи от няколко страни позволява подобряване на паметта, процеса на запомняне и възпроизводство на информация.

2. Активно мислене

Колкото по-активно мисли бременната в процеса на получаване на знания, толкова по-добре се усвоява материала.

Информацията, която постъпва пасивно, без полагане на усилия при процеса на обучение, по-трудно се запомня и разбира.

По данни от различни източници, процентът на полезно действие на такива знания е много нисък.

Варира от 10 до 30%.

Ефективността на усвояване на информация се повишава с активно мислене.

По време на четене на книги, слушане на лекции или гледане на обучаващи видеоклипове, трябва да се задават въпроси, да се търси допълнителна информация по темата.

3. Прилагане на получените знания

Знанията без практика са безсмислен набор от информация.

Това е сандък, ключът на който е скрит за човек на неизвестно място.

Знанията, които веднага се използват на практика, по-добре се усвояват и се запомнят.

4. Въображение

Фантазията помага за съхраняване и модифициране на получената информация.

5. Почивка

Организмът на бременната е уязвим и лесно се уморява, оттам отслабват и възможностите за запомняне.

Жените в положение трябва да намират време за ежедневни радости – четене на книги, посещения на театър и музея, общуване с приятели.