Масло от черен кимион - високо се цени като кулинарна подправка, но малко хора знаят, че то притежава отлични свойства да предпазва организма от множество токсични вещество от нашия ежедневен живот.

Подобни вредни вещества постоянно ни заобикалят, като се започне от средствата за борба с вредителите по плодовете и зеленчуците и се стигне, доставката на питейна вода до старите тръбопроводи, и се стигне до опаковките на хранителните продукти в хипермаркетите.

Много от тези химикали са отдавна известни на науката по тяхната способност да причиняват вреда на човека във висока концентрация и при постоянно въздействие.

Учените са открили приноса на подобни химически вещества за увеличаването на риска от рак, намаляването на раждаемостта, увеличаване на затлъстяването, заболеваемостта на дихателните пътища, депресии, аутизъм, дефицит на внимание и хиперактивност, а също и фибромиалгия.

Има няколко начина човек да защити своя организъм от подобно химическо нападение – да ограничи контактът с химикалите, да премине на органична храна и хранителният му режим да се състои само от сурови вегетариански ястия.

Но какво още може да се направи, за да защити човек своето здраве?

В настоящата статия ще разгледаме няколко вредни химически вещества, присъстващи в нашата околна среда, и потенциалната възможност на маслото от черен кимион, което е способно да ни защити.

1. Хлорпирифорис

Това е фосфорорганичен инсектицид, който действа на нервната система на насекомите.

Умерено токсичен е за човека, и неговото въздействие се свързва с неврологични последствия, постоянни нарушения на развитието, понижаване на раждаемостта, и автоимунни разстройства.

Едно от изследванията на въздействието хлорпирифорис върху мишки потвърдило отрицателното влияние на плодовитостта и на хормоналния баланс, като предизвиква намаляване на количеството на сперматозоидите, и на ежедневното количество синтез на семенна течност, увеличаване на количеството на мъртвите сперматозоиди и на сперматозоиди с патологични изменения в сравнение с контролната група.

Освен това хлорпирифорисът намалява нивата на тестостерона, на тироксина, на нивото на телесната маса, на апетита и на относителната маса на репродуктивните органи.

В същото изследване при допълнително хранене на мишките, подложени на въздействието на Хлорпирифорис, с масло от черен кимион, било установено, че нивото на антиоксидантите и на тестостерона в кръвта им се повишавало.

Едновременно се понижавали токсичните му ефекти върху репродуктивната система, като се наблюдавало подобряване на качеството на спермата и предотвратяване на токсичността.

2. Бромбензол

Това е токсично вещество и може да предизвика увреждане на черния дроб и на нервната система при вдишване, поглъщане или абсорбиране през кожата.

При едно изследване учените установили забележително намаляване на нивата на увреждане на черния дроб и бъбреците при прием на масло от черен кимион.

3. Олово

Тежките метали са широко разпространени в околната среда и те попадат в човешкия организъм, дори при липса на професионално въздействие.

Комбинираното лечение на животни със семена от черен кимион показало забележително подобряване на биохимичните и хистологичните показатели, а също и намаляване на увредените участъци от тъкани и органи.

4. Частици от изгорели газове на дизелови двигатели

Проведено било изследване по изучаване влиянието на маслото от черен кимион върху тъканите на сърцето и белите дробове след въздействие на частици от изгорели газове на дизелови двигатели – установило се значително намаляване на риска от сърдечно-съдови заболявания и аномалии в съсирваемостта на кръвта.