Системата на здравеопазване на Швейцария, по оценка на Световната здравна организация, се смята за една от най-добрите в света, а продължителността на живота – една от най-високите.

Здравната система на Швейцария е забележителна и с това, че представлява уникално съчетание на всеобщо задължително медицинско застраховане и пазарен подход при оказването на медицинска помощ.

Това решение осигурява на гражданите на страната достъп до широк спектър медицински услуги дори в условията на пазарна икономика.

Грижа за здравето

Конфедерация Швейцария е федеративна република, която се състои от 20 кантона – окръзи и 6 полукантона. Населението на страната е около 8 милиона жители.

Потвърждение на факта, че Швейцарската здравна система е една от най-добрите в света, е високата продължителност на живота – 84.9 години за жените и 80.3 години за мъжете, а услугите на швейцарската медицина се славят далеч отвъд пределите на страната.

С въпросите на здравеопазването се занимават федералните органи и местните власти, като на кантоните са предоставени големи правомощия.

Окръжните власти регулират всички въпроси на здравеопазването в своя кантон – издават лицензии на медицинските специалисти, разрешения за разкриване на лечебни заведения или на аптеки и регистрационни удостоверения – допускане до пазара, на лекарствени препарати, контролират дейността на всички лечебни заведения в своя кантон и организират работата по провеждане на профилактика на заболявания и пропаганда на здравословния начин на живот.

Базата на швейцарското здравеопазване

Основава се на задължителното медицинско застраховане. От 1996-та година всеки жител на страната независимо от възрастта, социалния статус и гражданството е длъжен да има полица задължително медицинско застраховане.

Чужденците, намиращи се в страната повече от 3 месеца са длъжни да избират болнична каса и да си направят полица за задължително медицинско застраховане, като в рамките на тези застрахователни полици се оказват медицински услуги от същото качество и в същия обем, както и на гражданите на страната.

Със задължително медицинско застраховане в Швейцария се занимават около 130 застрахователни компании, те се наричат болнични каси, и конкуренцията между тях е много голяма.

За работа в системата на задължителното медицинско застраховане компаниите са длъжни да отговорят на редица необходими изисквания и да минат регистрация във Федералния офис по социално застраховане.

В страната съществуват много различни видове медицинско застраховане – за работещи и неработещи граждани, за инвалиди, хора в напреднала възраст, застраховане за бременност и майчинство, срещу нещастен случай в производството и в бита и т.н.

Регистрираните застрахователни компании, работещи в системата ЗМЗ, могат да бъдат организирани по регионален, професионален или религиозен принцип, и нямат право да отказват на никого сключването на здравна застрахователна полица.

В рамките на базовите полици ЗМЗ се оказват еднакви услуги независимо от това коя застрахователна компания е издала полицата.

Списъкът с тези услуги и обемът на оказаната медицинска помощ се контролират от държавата.

Цената на базовите полици също се регулира от държавата и не зависи от доходите на гражданите, но зависи от избрания тип застраховка, възрастта, пола на застрахования, а също и от местожителството му – в градовете цената е по-висока, тъй като в големите населени места лекарските услуги са по-скъпи, а хората боледуват по-често, отколкото в селските местности.

Какво гарантира задължителната медицинска застраховка?

В рамките на полицата се оказват широк спектър от медицински услуги. Нейната стойност покрива голяма част от разходите за амбулаторно и стационарно лечение, медицинската помощ у дома.