Млечнокиселата кома също се нарича лактатацидоза. Това патологично състояние се характеризира с тежко протичане, но се среща доста рядко.

При това заболяване на фона на някаква първична патология в кръвта нарастват нивата на млечна киселина до 5 микромола на литър и повече. В този случай, ако на болния в първите часове от развитие на това нарушение не бъде оказана медицинска помощ, съществува голяма вероятност от оток на мозъка с последващ летален изход.

Освен това на фона на недостатъчно постъпване на кислород към главния мозък, присъства риск от възникване на различни неврологични нарушения.

Млечнокисела кома се среща сравнително рядко. Точни данни за нейното разпространение сред населението няма. Но достоверно е известно, че в повече от 50% от случаите като причина за лактатацидоза е захарен диабет.

Според изследвания, от 100 000 души със захарна болест при 8000 се развива това състояние. Не се проследява никаква зависимост от пола. Най-голямо количество случаи на това заболяване се регистрира във възрастовия диапазон от 35 до 60 години.

В основата на развитие на млечнокисела кома е повишено образуване на лактат от клетъчния метаболизъм. При норма неговото количество в кръвта е минимално.

Най-силно за обезвреждането на лактат отговарят бъбреците и черния дроб. На фона на прекомерно активно производство на това вещество, се потиска процесът на неговото отделяне.

До възникване на този патологичен процес могат да доведат генетично обусловени нарушения от страна на обмяната на веществата. В този случай става въпрос за вроден вариант на млечнокисела кома. Нейната същност се заключава в недостатъчен синтез на ензими, които вземат участие в ключови звена на метаболизма.

Сред придобитите причини водеща роля се отдава на захарния диабет. Нивата на лактата се повишават на фона на дълъг прием на лекарствени препарати, насочени към понижаване на нивата на глюкоза в кръвта.

Но освен захарен диабет е необходим набор и от други предразполагащи фактори. Към тях може да се отнесе понижение на функционалната активност на черния дроб и бъбреците, прекомерни физически натоварвания, употреба на алкохол и т.н.

Значително по-рядко възникването на това заболяване се обусловя от съществуващи проблеми от страна на сърдечно-съдовата система.

Шоковите и коматозни състояния, злокачествени тумори, а също и отравяния с различни химически вещества – всичко това може да стане причина за формиране на лактатацидоза.

Млечнокиселата кома се дели на 2 варианта – придобит и вроден. Те се отличават по механизми на своето развитие и някои клинични проявления. Вроденият вариант обикновено дебютира веднага след раждане. Но понякога може да се развие и малко по-късно.

На първо място в неговата клинична картина влизат нарушения от страна на централната нервна и дихателна система. Придобитият вариант в повечето случаи се среща при хора над 35 години. Предшества се от някакво първично заболяване.

Симптоми, характерни за лактатацидоза

При това състояние симптомите нарастват бързо. Средно за пълното развитие на клиничната картина са достатъчни от 6 до 18 часа.

На първо време болният може да предяви оплаквания за общо неразположение, болков синдром, локализиращ се зад гръдния кош, а също и нарушения от страна на храносмилателната система.

Лечение

Млечнокиселата кома е показание за спешна хоспитализация. Въвежда се венозно натриев бикарбонат, допълващ се с дози инсулин.

Тези мероприятия са насочени към отстраняване на лактата от кръвта. Останалата терапия се свежда до отстраняване на дихателните и сърдечно-съдови мероприятия.